dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves, prof. UJ

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Filozofii Polityki

 • Kierownik międzynarodowego programu studiów BA International Relations and Area Studies;
 • Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2006, 2009), Fundacji z Brzezia Lanckorońskich oraz Komisji Europejskiej;
 • Visiting scholar w Nuffield College w Oxfordzie (2004-2005, 2009);
 • Wykładowca gościnny w Department of Politics and International Studies, University of Hull, UK, w Dipartimento di Scienze economiche, politiche e delle lingue moderne Uniwersytetu LUMSA w Rzymie oraz w Institute of History, Central European University w Budapeszcie.

 

 

Zainteresowania naukowe:

 • Współczesna filozofia i etyka polityki;
 • Historia filozofii politycznej;
 • Klasyczna i wczesnonowożytna tradycja republikańska;
 • Neorepublikanizm;
 • Polska myśl polityczna XVI wieku;
 • Teorie społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i demokratyzacji,
 • Sfera publiczna;
 • Wielokulturowość;
 • Edukacja polityczna.

Aktualne projekty badawcze:

 1. Non-instrumental republican approach to politics: A neo-Aristotelian perspective.
 2. The crisis of democracy and the welfare state in Europe.
 3. Education in a liberal-democratic state.

Dane kontaktowe:

Mail: d.pietrzyk-reeves@uj.edu.pl

Katedra Filozofii Polityki, al. Mickiewicza 3, pok. 215.

Wybrane publikacje

Książki

 • Civil Society, Democracy and Democratization, Peter Lang Edition, Frankfurt am Mein 2016, 218 s.
 • Ład rzeczypospolitej. Polska myśl polityczna XVI wieku a klasyczna tradycja republikańska, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, 466 s.
 • Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła, seria „Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2004, 350 s. Drugie wydanie: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, 356 s.
 • Studia nad wielokulturowością, (red. i wstęp, z Małgorzatą Kułakowską), Księgarnia Akademicka, Kraków 2010, 486 s.
 • Pytania współczesnej filozofii polityki, (red. i wstęp), Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, 239 s.

Artykuły

 • Civic and ethnic nationalism and the identity formation of Central European societies in the interwar period, w: My Hero, Your Enemy. National Identities National Identities in Central Europe in the Light of Changing European Geopolitics 1918–1948, pod red. Magdaleny M. Baran i Michala Vita, Ibidem Verlag Publishing House 2017.
 • Civic and institutional dimensions of democratization in Ukraine: the role of civic unity, „Studia Politologica Ucraino-Polona” 2015, t. 5, s. 102-110.
 • Tradycja republikańska, respublica, republikanizm, „Horyzonty Polityki" 2013, Vol. 4, No. 7, s. 47-67.
 • Is Civil Society the Greatest Challenge for Post-Communist Democratization?, [w:] Dmokratija Lietuvoje. Pilietiškumas Ir totalitarismas XX amžiaus istorijos lūžiuose. Democracy in Lithuania. Civil Spirit versus Totalitarianism at the Defining Moments of the Twentieth Century, ed. M. Jukute, N. Šepetys, Vilnius 2011, s. 261-275. Wersja litewska: s. 51-64.
 • Pojęcie dobra wspólnego a relacja moralność – polityka w klasycznej tradycji republikańskiej, [w:] Moralność i władza jako kategorie myśli politycznej, red. J. Justyński, A. Madeja, Wydaw. Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 212-228.
 • O pojęciu rzeczpospolita (res publica) w polskiej myśli politycznej XVI wieku, „Czasopismo Prawno-Historyczne" 2010, t. 62, z. 1, 2010, s. 37-64.
 • Citizenship, Community and Democracy: The Myth of Civil Society in Central Europe, [w:] Central Europe two decades after, ed. R. Riedel, Wydaw. Centre of Europe Warsaw University, Warsaw 2010, s. 141-154.
 • Wolność i ład republiki: włoscy humaniści i znaczenie tradycji republikańskiej, „Politeja" 2010, nr 2(14), s. 237-268.
 • Weak Civic Engagement? Post-Communist Participation and Democratic Consolidation, „Polish Sociological Review" 2008, No. 1 (161), s. 73-89.
 • Corruption and Democratization: A Civic Republican View, „Acta Politica" 2006, Vol. 41, No. 4, s. 370-389.
 • Globalizacja a przyszłość demokracji, [w:] Globalizacja – nieznośne podobieństwo. Świat i jego instytucje w procesie uniformizacji, red.) B. Krauz-Mozer, P. Borowiec, Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 165-182.
 • Deliberative Democracy and Citizenship, „Polish Political Science. Yearbook" 2006, Vol. XXXV, s. 43-64.
 • From Schumpeter to the Ideal of Participation: A Few Questions for Radical Democrats, „Politeja" 2005, nr 2(4), s. 379-396.
 • Democracy or Civil Society?, „Politics" 2003, Vol. 23, No. 1.

 

© 2010-2017 Uniwersytet