Katedra Strategii Stosunków Międzynarodowych

Obszar zainteresowań badawczych

Katedra Strategii Stosunków Międzynarodowych (wcześniej Zakład Strategii Stosunków Międzynarodowych), została utworzona 2009 roku przez prof. dr. hab. Michała Chorośnickiego, z wykształcenia prawnika, absolwenta pierwszego rocznika studiów doktoranckich w zakresie nauk politycznych otwartych w Instytucie Nauk Politycznych UJ, naukowca z wieloletnim doświadczeniem badawczym i dydaktycznym.

 

Obecnie, Katedrę tworzy dynamiczny i zgrany zespół pięciu badaczy pod kierownictwem jej założyciela, prof. dr. hab. Michała Chorośnickiego. Badania podejmowane przez pracowników Katedry koncentrują się wokół strategicznych problemów we współczesnych stosunkach międzynarodowych zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym. Wyniki badań pracowników Katedry publikowane są w renomowanych wydawnictwach w kraju i za granicą. Szerokie spektrum zainteresowań badawczych pracowników Katedry znajduje odzwierciedlenie w ofercie zajęć dydaktycznych prowadzonych na trzech kierunkach: Politologia, Stosunki Międzynarodowe oraz Bezpieczeństwo Narodowe.

 

Więcej informacji o działalności Katedry...

Kontakt

prof. dr hab. Michał Chorośnicki


dr hab. Aleksander Głogowski


ul. Wenecja 2, pok. 9

 

dr Agnieszka Czubik

dr Dominika Dziwisz

al. Mickiewicza 3, s. 225

 

dr Ewa Szczepankiewicz-Rudzka


dr Marcin Tarnawski

al. Mickiewicza 3, s. 226

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Michał Chorośnicki

Stanowisko: profesor zwyczajny

Zainteresowania badawcze:

Zainteresowania naukowe Prof. M. Chorośnickiego ewoluowały od problemów państw Afryki i państw niezaangażowanych, przez politykę wojskową państw europejskich. Współpraca naukowa z ośrodkami z USA doprowadziła do rozszerzenia zainteresowań w kierunku amerykańskiej polityki i strategii w wymiarze regionalnym i globalnym. Prof. M. Chorośnicki zajmuje się również fenomenem terroryzmu, który choć nie jest centralnym polem badawczym, stanowi ważny obszar jego zainteresowań.

Publikacje i wicej informacji

Wizytówka w USOSWeb

dr hab. Aleksander Głogowski

Stanowisko: adiunkt z dr hab.

Zainteresowania badawcze:

Stosunki międzynarodowe, Azja Południowa, Pakistan – polityka wewnętrzna i zagraniczna, Afganistan – polityka wewnętrzna i zagraniczna, terroryzm międzynarodowy, Policja Państwowa (1918-1939), historia wojskowości.

Publikacje i więcej informacji

Wizytówka w USOSWeb

dr Ewa Szczepankiewicz-Rudzka

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze:

Procesy transformacji społeczno-ustrojowych w krajach Maghrebu; polityki migracyjne państw Europy Południowej; problematyka integracji i adaptacji mniejszości etniczno-religijnych ze szczególnym uwzględnieniem Francji; islam- Zachód: dylematy relacji; procesy integracyjne we współczesnym świecie.

 

Publikacje i więcej informacji

Wizytówka w USOSWeb

dr Agnieszka Czubik

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze:

Ochrona praw człowieka w prawie polskim, ochrona praw człowieka w prawie międzynarodowym, szczególnie działalność Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz stosowane przez ten organ metody wykładni prawa międzynarodowego, ochrona praw człowieka w Stanach Zjednoczonych, szczególnie zagadnienia związane z prawem do prywatności.

 

Publikacje i więcej informacji

 

Wizytówka w USOSWeb

dr Marcin Tarnawski

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze:

Prognozowanie międzynarodowe, ekonomia międzynarodowa, bezpieczeństwo, polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Rosji, strategie bezpieczeństwa narodowego, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, teorie stosunków międzynarodowych.

Publikacje i więcej informacji

Wizytówka w USOSWeb

dr Dominika Dziwisz

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze:

Cyberbezpieczeństwo, formy współczesnego terroryzmu, w tym przede wszystkim te związane z rozwojem nowoczesnych technologii, polityka bezpieczeństwa USA, strategie bezpieczeństwa narodowego, nowoczesne metody analizy danych, Big Data.

 

Publikacje i więcej informacji

 

Wizytówka w USOSWeb