Jak odbyć praktyke ?

W celu odbycia praktyki studenckiej należy pobrać (w czasie dyżuru Pełnomocnika) DZIENNIK PRAKTYK, formularz UMOWY dotyczącej praktyk studenckich oraz podpisać wymagane przez Uniwersytet OŚWIADCZENIE.
Wypełnione DWA egzemplarze umowy winny być podpisane przez Pełnomocnika oraz upoważnionego przedstawiciela instytucji, w której odbywa się praktyka.


W celu zaliczenia praktyki w indeksie należy przedstawić oryginał DZINNIKA PRAKTYK oraz dostarczyć drugi egzemplarz umowy (egzemplarz umowy może być także wysłany pocztą przez instytucję, w której odbywa się praktyka, na adres INPiSM).


Po wszelakiego rodzaju dodatkowe pisma wymagane przez instytucję, w której odbywa się praktyka, należy zwrócić się osobiście do Dyrekcji INPiSM, Pełnomocnika lub sekretariatu.


Wszystkie sprawy związane z organizacją praktyk załatwiać należy odpowiednio wcześnie. W czasie przerw świątecznych i wakacyjnych żadne formalności związane z praktykami studenckimi nie będą załatwiane.