Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Harmonogram zajęć

Wykaz przedmiotów prowadzonych w INPiSM w formie zdalnej w semestrze letnim 2023/2024

Seminarium magisterskie – prof. dr hab. Krzysztof Szczerski (zgoda JM Rektora na zajęcia zdalne)  

Administracja publiczna – prof. dr hab. Krzysztof Szczerski (zgoda JM Rektora na zajęcia zdalne)

NATO Comprehensive Operations Planning Workshop – dr Agata Mazurkiewicz (wybrane zajęcia)

 

Terminy zjazdów w roku akademickim 2023/2024 - studia niestacjonarne

 

Instrukcja jak otworzyć harmonogram na stronie USOSweb

(Wersja krótka)

 1. Wejdź w link: https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/wybierzGrupePrzedmiotow&jed_org_kod=UJ.WSM.INP
 2. Następnie zacznij od punktu 6 poniżej.

(Wersja pełna)

 1. Otwórz stronę www.usosweb.uj.edu.pl
 2. Wybierz zakładkę "Katalog"
 3. W wyszukiwarce o nazwie "Jednostka" wpisz: inp
 4. Na liście wyników przy nazwie Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych wybierz opcję/link "Pokaż jednostkę"
 5. Na stronie, która się otworzy wybierz opcję/link "Prowadzone przedmioty"
 6. Na stronie, która się otworzy odszukaj grupę przedmiotów dla danego kierunku studiów (występuje tu podział na zajęcia fakultatywne, obligatoryjne, dla specjalności, połączony z podziałami na kierunki, stopnie i lata studiów).
 7. Po odnalezieniu żądanej grupy przedmiotów wybierz opcję/link "Lista przedmiotów".
 8. Na stronie, która się otworzy wybierz opcję/link "Zobacz plany zajęć tej grupy"
 9. Na stronie, która się otworzy wybierz semestr, dla którego chcesz zobaczyć plan.

Wykazy przedmiotów do wyboru i obowiązkowych znajdują się w programach studiów w Aplikacji Sylabus UJ.