Harmonogram zajęć

 Harmonogram  dostępny jest na stronie USOSweb.

Krótka instrukcja jak otworzyć harmonogram na stronie USOSweb:

  1. Otwórz stronę www.usosweb.uj.edu.pl
  2. Wybierz katalog
  3. Wybierz jednostkę ->wpisz: INP, następnie ->przedmioty
  4. Wybierz  grupę przedmiotów (OBLIGATORYJNE, DO WYBORU, OBLIGATORYJNE DLA SPECJALNOŚCI) dla danego kierunku studiów
  5. Wybierz -> zobacz plany zajęć tej grupy
  6. Wybierz semestr zimowy/letni

Wykazy przedmiotów DO WYBORU i OBOWIĄZKOWYCH znajdują się na naszej stronie w zakładce STUDIA -> POLITOLOGIA lub STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE lub BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE.