Erasmus+

Erasmus Plus

Od początku swojego istnienia program Erasmus zakładał rozwijanie międzynarodowej współpracy pomiędzy uczelniami oraz umożliwianie studentom odbywania części studiów poza granicami kraju. Jednocześnie propaguje on mobilność studentów oraz pozwala poznawać świat w sposób aktywny. W programie biorą udział wszystkie kraje Unii Europejskiej, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria a także Chorwacja i Turcja. Warto pamiętać, że od niedawna oprócz programu Erasmus istnieje również możliwość wzięcia udziału w programie Erasmus Praktyki.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać u koordynatora instytutowego (podczas organizowanych spotkań lub kontaktując się bezpośrednio).Informacje o programie wraz z aktualnymi regulaminami i obowiązującymi terminami można odnaleźć także na stronie Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej http://www.dmws.uj.edu.pl/

Wydziałowy Koordynator ds. obsługi przyjeżdżających studentów Erasmus+

Obsługą przyjeżdżających na WSMiP studentów Erasmusa zajmuje się Pani Magdalena Matłoka (Wydziałowy Koordynator ds. obsługi przyjeżdżających studentów Erasmus).

Koordynator Wydziałowy służy przyjeżdżającym studentom pomocą w wyborze kursów oraz zaznajomieniu się z USOSem. Będzie też do dyspozycji podczas swoich dyżurów (pokój 3b, Mickiewicza 3):

  • poniedziałek godz. 15:00-17:00
  • wtorek godz. 8:00-10:00
  • czwartki 16:00-18:00

Kontakt z Koordynatorem Wydziałowym dla studentów przyjeżdżających: erasmus.wsmip@uj.edu.pl

Incoming Erasmus + Students Coordinator (switch to English version of our site)

Ms Magdalena Matłoka - erasmus.wsmip@uj.edu.pl

Office hours: Monday 3-5 PM Tuesday 8-10 AM Thursday 4-6 PM.

Mickiewicza Al. No. 3, room 3b

Instytutowy Koordynator (studenci wyjeżdżający w ramach Erasmus+)

dr Edyta Chwiej

Dyżur:

środa 11:15-12:15 ul. Mickiewicza 3/p. 213a

Wednesday 11:15-12:15 a.m. Mickiewicza 3 Street room  213a

Więcej informacji na ten temat na stronie Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej UJ."

Erasmus - pliki