Erasmus+

Erasmus Plus

Od początku swojego istnienia program Erasmus zakładał rozwijanie międzynarodowej współpracy pomiędzy uczelniami oraz umożliwianie studentom odbywania części studiów poza granicami kraju. Jednocześnie propaguje on mobilność studentów oraz pozwala poznawać świat w sposób aktywny. W programie biorą udział wszystkie kraje Unii Europejskiej, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria a także Chorwacja i Turcja. Warto pamiętać, że od niedawna oprócz programu Erasmus istnieje również możliwość wzięcia udziału w programie Erasmus Praktyki.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać u koordynatora instytutowego (podczas organizowanych spotkań lub kontaktując się bezpośrednio).Informacje o programie wraz z aktualnymi regulaminami i obowiązującymi terminami można odnaleźć także na stronie Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej http://www.dmws.uj.edu.pl/

Wydziałowy Koordynator ds. obsługi przyjeżdżających studentów Erasmus+

Obsługą przyjeżdżających na WSMiP studentów Erasmusa zajmuje się Pani Magdalena Matłoka (Wydziałowy Koordynator ds. obsługi przyjeżdżających studentów Erasmus).

Koordynator Wydziałowy służy przyjeżdżającym studentom pomocą w wyborze kursów oraz zaznajomieniu się z USOSem. Będzie też do dyspozycji podczas swoich dyżurów (pokój 3b, Mickiewicza 3):

  • wtorki godz. 17:00-19:00
  • środy godz. 12:00-14:00
  • czwartki 17:00-19:00

Kontakt z Koordynatorem Wydziałowym dla studentów przyjeżdżających: erasmus.wsmip@uj.edu.pl

Incoming Erasmus + Students Coordinator (switch to English version of our site)

Ms Magdalena Matłoka - erasmus.wsmip@uj.edu.pl

Office hours: Tuesday 17:00-19:00, Wednesday 12:00-14:00, Thursday 17:00-19:00, Mickiewicza Al. No. 3, room 3b

Instytutowy Koordynator (studenci wyjeżdżający w ramach Erasmus+)

dr hab. Mirella Korzeniewska-Wiszniewska

Dyżur: czwartek, godz. 16:30-17:30, sala 27, ul. Sławkowska 17.

 

UWAGA!

Rusza dodatkowa rekrutacja na program Erasmus Plus na rok akadmicki 2018/2019 - semestr letni. Rekrutacja będzie odbywać się przez system USOS, a dokumenty (wykaz w Kryteriach kwalifikacyjnych na Program Erasmus Plus, dostępnych na stronie INPISM/Erasmus) należy składać w Sekretariacie od 17.09.2018 do 7.10.2018 roku.

Więcej informacji na ten temat na stronie Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej UJ.

Wyniki konkursu Erasmus 2016-2017