Egzaminy - sesja letnia 2020/2021

 

Dr hab. Piotr Bajor, prof. UJ

Dyżur w sesji letniej 20/21:

22 i 29 czerwca - wtorek, godz. 10:00-11:00, MS Teams

 

Dr hab. Piotr Borowiec,prof.UJ

Socjologia, I SM

16 czerwca (środa) i 17 czerwca (czwartek) Platforma Microsoft Teams

Godziny egzaminów dla poszczególnych osób u prowadzacego.

Termin egzaminu poprawkowego:

Socjologia – 1 września (środa) 2021 roku Platforma Microsoft Teams

godziny egzaminów:

8.00 - Osoby, które nie zdały w pierwszym terminie

9.30 - Osoby, które nie przystąpiły do egzaminu w pierwszym terminie.

 

Prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek

Międzynarodowa polityka społeczna - I SM II st.

17 czerwca br. godz. 10.00 - 11.00 (przyjmowanie prac, przesłanych drogą e-mailową),

2 września br. godz. 10.00 - 11.00 (j.w.).

Polski system polityczny - II P

17 czerwca br. godz. 11.00 - 12.00 (j.w.),

2 września br. godz. 11.00 - 12.00 (j.w.).

Dyżury w sesji letniej Pani Profesor Bujwid-Kurek będzie odbywać się w poniedziałki - godz. 10:15-11:15, MS Teams.

 

Dr Edyta Chwiej

Demografia - II SM

16.06.2021 r., godz.10:00

Statystyka i demografia -  III P

18.06.2021 r., godz.11:00

Podstawy statystyki -  I SM 

23.06.2021 r., godz.10:00

Migracje a bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe - I rok BN (studia stacjonarne)

25.06.2021 r., godz.10:00

Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa - I rok BN (studia niestacjonarne)

25.06.2021 r., godz.18:00

Wszystkie egzaminy odbędą się na platformie PEGAZ EGZAMINY.

 

Dr hab. Anna Citkowska-Kimla,prof.UJ

Myśl polityczna - II BN, studia stacjonarne

16.06.2021 r. godz.11:00,

03.09.2021 r. godz.9:00.

Myśl polityczna - II BN, studia niestacjonarne

18.06.2021 r. godz.18:00,

03.09.2021 r. godz.18:00.

Wszystkie egzaminy odbędą się na platformie MS Teams (Formsy).

Dyżur w sesji letniej: 16.06. godz. 10:00 MS Teams.

 

Dr Agnieszka Czubik

Dyżury w sesji:

poniedziałek 21.06, godzina 10.00 - 11.00 (Platforma MS Teams, zespół: Dyżur – dr A. Czubik );

wtorek 22.06, godzina 19.00 - 20.00 (Platforma MS Teams, zespół: Dyżur – dr A. Czubik )

 

Dr Zbigniew Czubiński

Prawo dyplomatyczne i konsularne – 22 czerwca godz. 17.00

oraz 7 września godz.17.00

Organizacja i technika pracy w służbie zagranicznej – 22 czerwca godz. 18.00 oraz 7 września godz. 18.00

Prawo Unii Europejskiej (politologia ) – 23 czerwca godz. 17.00

oraz 8 września godz. 17.00

Prawo Gospodarcze UE (SM II st. II r.) – 23 czerwca godz. 19.00

oraz 8 września godz. 19.00

Prawo Unii Europejskiej ( SM III r.) - 24 czerwca godz. 18.00

oraz 9 września godz. 18.00

WSZYSTKIE EGZAMINY ODBĘDA SIĘ NA PLATFORMIE PEAGAZ

Dyżury w sesji;

16 czerwca godz. 8.00 do 9.00; 21 czerwca godz. 20.00 do 21.00

28 czerwca godz. 20.00 do 21.00; 6 września godz. 20.00 do 21.00;

13 września godz. 20.00 – 21.00

WSZYSTKIE DYŻURY (jak dotychczas )NA PLATFORMIE TEAMS

W sprawach losowych - kontakt mailowy

 

Dr Michał Dulak

Dyżury: środy (16.06 i 23.06) o godz. 10:00-11:00

 

Dr Katarzyna du Vall

Podstawy wiedzy o państwie i prawie (BN, I rok I st., stac.)

18 czerwca 2021 r., godz. 11:00-11:30, pegaz-egzaminy (proszę o zalogowanie się na MS Teams o godz.10:55)

Metodyka pracy naukowej i ochrona własności intelektualnej (politologia, II rok I st.)

18 czerwca 2021 r., godz. 12:00-13:00, pegaz-egzaminy (proszę o zalogowanie się na MS Teams o godz. 11:55)

Procedura administracyjna i sądowoadministracyjna (politologia, II rok II st.)

18 czerwca 2021 r., godz. 13:30-14:30, pegaz-egzaminy (proszę o zalogowanie się na MS Teams o godz. 13:25)

Wszystkie egzaminy odbędą się na platformie PEGAZ EGZAMINY.

 

Dr Dominika Dziwisz/dr Wojciech Michnik

Międzynarodowe Strategie Bezpieczeństwa - II SM II st./II BN II st. - platforma MS Teams

17 czerwca, godz. 9:00,

9 września, godz. 12:00.

 

Dr Dominika Dziwisz/dr Ewa Szczepankiewicz-Rudzka

Pozamilitarne Aspekty Bezpieczeństwa - III SM - platforma MS Teams

16 czerwca, godz. 10:00,

9 września, godz. 10:00.

 

Dr hab. Paweł Frankowski, prof.UJ

Systemy i modele bezpieczeństwa międzynarodowego - III SM

25.06.br. godz.17:00 - w formie pracy zaliczeniowej

 

Dr Maksymilian Galon

Organizacja i zarządzanie - I BN

16 czerwca 2021 r. godzina 10:00, platforma MS Teams

1 września 2021 r. godzina 10:00, platforma MS Teams

Dyżury w sesji: piątki sesyjne w godzinach od 13:00-14:00. 

 

Dr hab.Aleksander Głogowski, prof.UJ

I terminy 26 czerwca przedmioty obligatoryjne godzina 17.00, przedmioty fakultatywne godzina 18.00

II terminy 14 września (godziny jak wyżej)

Wszystkie egzaminy odbędą się na platformie Pegaz.

 

Dr Irena Głuszyńska

Międzynarodowe stosunki kulturalne, III r. SM

Termin I - 17 czerwca godz. 10.00 - 11.00 egzamin przeniesiony na godz.13:00

Termin II - 02 września godz. 10.00 - 11.00

Pytania problemowe - platforma Pegaz

Dyżury w sesji:

17.06. od godz. 15:00-16:00 oraz 02.09. od godz. 11:00-12:00

 

Dr hab.Marcin Grabowski

Egzaminy - 17 czerwca o godz.10:00

 

Dr hab.Olgierd Grott, prof.UJ

Dyżur w sesji letniej 20/21:

piątek 25.06. godz. 11:15-12:15, MS Teams,

piątek 10.09. godz. 11:15-12:15, MS Teams.

 

Prof. dr hab. Artur Gruszczak

Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego UE - III BN, studia stacjonarne - test na platformie Pegaz

21.06.br. godz. 10:00;

06.09.br. godz. 10:00.

Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego UE - III BN, studia niestacjonarne - test na platformie Pegaz

25.06.br. godz. 19:00;

10.09.br. godz. 19:00.

Wspólnota wywiadowcza USA, III BN

22.06, godz. 10:00, 29.06, godz. 14:30 - platforma Pegaz-egzaminy.

Sesja poprawkowa: 10.09, godz. 18:00.

 

Dr Wiktor Hebda

Problemy transformacji w wybranych krajach świata (Stosunki międzynarodowe-SR, I rok, II stopnia) - platforma Pegaz egzaminy:

21 czerwca, godz. 10:00 

3 września, godz. 10:00.

 

Dr hab. Łukasz Jakubiak,prof.UJ

Podstawy prawa karnego w Polsce - II BN - platforma MS Teams

24.06.2021 r. czwartek, godz: 9:00-10:00

10.09.2021 r. piątek, godz.9:00-10:00

Porównawcze prawo konstytucyjne - I SM - platforma MS Teams

24.06.2021 r. czwartek, godz: 11:00-12:00

10.09.2021 r. piątek, godz.11:00-12:00

Prawa i wolności obywatelskie - IP - platforma MS Teams

24.06.2021 r. czwartek, godz. 13:00-14:00

10.09.2021 r. piątek, godz.13:00-14:00

Podstawy prawa karnego w Polsce - II BN, studia niestacjonarne - platforma MS Teams

27.06.2021 r. niedziela, godz.10:00-11:00

10.09.2021 r. piątek, godz.18:00-19:00

Dyżury w sesji letniej 20/21:

23.06, środa, godz. 13:00-14:00

28.06, poniedziałek, godz. 10:00-11:00

 

Dr hab. Agnieszka Kastory, prof.UJ

Bliski i Środkowy Wschód - II SM II st. - platforma PEGAZ

21 i 28.06.2021 r. godz.9:00,

06.09.2021 r. godz.9:00.

 

Dr Adam Kirpsza

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej - III SM:

18.06.br. godz. 10:00 na platformie Pegaz-egzaminy

03.09.br. godz. 10:00 na platformie Pegaz-egzaminy

 

Dr hab.Małgorzata Kiwior-Filo, prof.UJ

Idee polityczne współczesnego świata - MS Teams,

21.06.2021 godz. 10.00;

7.09.2021 godz. 10.00.

Zagrożenia bezpieczeństwa systemów demokratycznych, s. stacjonarne - MS Teams,

16.06.2021 godz. 11.30;

7.09.2021 godz. 11.00.

Zagrożenia bezpieczeństwa systemów demokratycznych, s. niestacjonarne - MS Teams,

16.06.2021 godz. 18.00;

7.09.2021 godz. 18.00.

Dyżury w sesji: Platforma MS Teams

18.06.2021 godz. 9.00-10.00

21.06.2021 godz. 9.00-10.00

 

Dr Mateusz Kolaszyński

System służb specjalnych w Polsce, III BN, studia niestacjonarne

26 czerwca 2021 r. - godz. 8.00 (Platforma Teams).
 
 

Prof. dr hab. Dariusz Kozerawski

Międzynarodowe stosunki militarne - II BN

22.06.2021 r. godz. 15:00-16:00, egzamin na platformie MS Teams

09.09.2021 r. godz. 10:00-11:00, egzamin na platformie MS Teams

Międzynarodowe stosunki militarne - II SM

28.06.2021 r. godz. 10:00-11:00, kolokwium zaliczeniowe, platforma MS Teams

09.09.2021 r. godz. 12:00-13:00, kolokwium zaliczeniowe, platforma MS Teams

 

Dr Magdalena Kozub-Karkut

Decydowanie polityczne - I P II st.

17 czerwca 2021 - godz. 11.30-13.00

Dyżury w sesji letniej:

17 czerwca 2021 r. - 9.30 - 13.10 na MsTeams.

28 czerwca 2021 r. - 9.30 - 13.10 na MsTeams.

 

Dr Iwona Krzyżanowska - Skowronek

studia stacjonarne

Teorie wojny i pokoju,  SM, I r., I st., 22.06, godz. 11.00, test online, Pegaz

Teorie bezpieczeństwa, BN, I r., I st. 23.06, godz. 11.00, test online, Pegaz

Prognozowanie i symulacje międzynarodowe, SM, I r., II st., 24.06, godz. 11.00, test online, Pegaz

Teoretyczne dylematy globalizacji, SM, I r., II st., 18,25,28.06, godz. 09.00, egzamin ustny online, MsTeams

studia niestacjonarne

Teorie bezpieczeństwa, BN, I r., I st.,

20.06.2021 r. godz.13:00, test online na platformie Pegaz

Sesja poprawkowa

studia stacjonarne

08.09, godz. 11.00 test online, Pegaz

Teorie wojny i pokoju,  SM, I r., I st.

Teorie bezpieczeństwa, BN, I r., I st.

Prognozowanie i symulacje międzynarodowe, SM, I r., II st.

Teoretyczne dylematy globalizacji SM, I r., II st., 10.09, godz. 10.00, egzamin ustny online, MsTeams

studia niestacjonarne

Teorie bezpieczeństwa, BN, I r., I st., 11.09, godz. 11.00, test online, Pegaz


Dyżury w sesji letniej 20/21: środa, godz. 10.00-11.00 (23 i 30.06) oraz dla studiów zaocznych sobota 11.00-12.00 (26.06)

 

Prof. dr hab. Grzegorz Mazur

Historia Polski - II BN

17.06.2021 r. godzina ustalona ze Studentami

 

Dr Krzysztof Mazur

Polityka gospodarcza - III P

21.06.2021 r. godz.8:30

Kryzys demokracji liberalnej - I P

21.06.2021 r. godz.12:00

Polityka gospodarcza - III SM

22.06.2021 r. godz.11:00

Doradztwo polityczne w praktyce - III P (spec.Doradztwo polityczne)

22.06.2021 r. godz.8:30

Modele i idee społeczne - II r. studiów II stopnia, stacj. (politologia- specj. IZP)

22.06.2021 r. godz.15:00

 

Dr Agata Mazurkiewicz

Międzynarodowe stosunki militarne - II BN, studia niestacjonarne - platforma PEGAZ

22.06.2021, godz. 18:00 (termin 1)

Dyżur w sesji letniej: 22.06.2021, godz. 13:30-14:30.

 

Dr Agnieszka Nitszke

Integracja europejska, Politologia III rok

Platforma Pegaz egzaminy

16 czerwca godz. 15.00

1 września godz. 15.00.

Dyżury;

16 czerwca 13:00-14:00

23 czerwca 13:00-14:00

sesja poprawkowa: 1 września 13:00-14:00

UWAGA!

Informacja na studentów III roku Politologii:
 
przyspieszony egzamin poprawkowy z Integracji europejskiej odbędzie się 28 czerwca o godz. 10.00 na platformie Pegaz egzaminy. Forma egzaminu poprawkowego jest taka sama jak w I terminie.
 

 

Dr Arkadiusz Nyzio

Zaliczenia:

Studia wywiadowcze, ćwiczenia, studia stacjonarne, II BN:

16 czerwca, 1 września, cały dzień, konkretna godzina do ustalenia z prowadzącym, platforma MS Teams

System bezpieczeństwa RP, ćwiczenia, studia stacjonarne, I BN II st.:

16-17 czerwca, 1-2 września, cały dzień, konkretna godzina do ustalenia z prowadzącym, platforma MS Teams

System bezpieczeństwa RP, ćwiczenia, studia niestacjonarne,I BN II st.:

19 czerwca, 4 września, cały dzień, konkretna godzina do ustalenia z prowadzącym, platforma MS Teams

Dyżury w sesji letniej 20/21:

21 czerwca (poniedziałek), godz. 15:00 MS Teams

6 września (poniedziałek), godz. 15:00 MS Teams

 

Dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves, prof.UJ

Ethics and International Relations - I P II st./II st.SM II rok

16.06.2021 r. godz.9:30-12:30, platforma MS Teams, egzamin w formie ,,take home''

08.09.2021 r. godz.9:30-12:30, platforma MS Teams,egzamin w formie ,,take home''

Dyżur w sesji - środa 23.06. o godz. 9.00-10.00 na platformie Teams.

 

Dr Marta Polaczek-Bigaj

Historia ustroju Polski w XX wieku - I P

Termin główny:16.06.2021 r. godz.9:00-12:00-platforma MS Teams;

dodatkowe terminy 17.06.2021 r. godz.19:00 i 18.06.2021 r. godz.9:00

Egzaminy w sesji poprawkowej:

6 i 7 września 2021 r.

 

Dr Tomasz Pugacewicz

Siły zbrojne we współczesnym świecie - I SM II st.

21.06.2021 r. godz.8:00, egz.ustny, MS Teams, zapisy u prowadzącego;

Konflikty i zagrożenia we współczesnym świecie - II SM II st.(stosunki międzynarodowe-SS)

18.06.2021 r. godz.8:00, egz.ustny, MS Teams, zapisy u prowadzącego;

Dyżury w sesji letniej 20/21:

zwykłej: 22.06. (wtorek, godz. 08.00-09.08, MS Teams);

poprawkowej: 1.09. (środa, godz. 08.00-09.09, MS Teams).

 

Dr hab. Dominik Sieklucki, prof.UJ

Wszystkie egzaminy zostaną przeprowadzone poprzez MS Teams

1.     Studia stacjonarne

17 czerwca (czwartek): 

9.00 – 10.00 Organizacja i zarządzanie  

10.30 – 11.30 Samorząd terytorialny  

12.00 – 13.00 System bezpieczeństwa 

2.     Studia niestacjonarne

19 czerwca (sobota): 

8.00 – 9.00 Administracja publiczna 

9.00 – 10.00 System bezpieczeństwa RP

26  czerwca (sobota) : 

8.00 – 9.00 Organizacja i zarządzanie

Sesja poprawkowa 2021 r. - wszystkie egzaminy zostaną przeprowadzone poprzez MS Teams

1.     Studia stacjonarne

3  września (piątek):  

9.00 – 10.00 Organizacja i zarządzanie 

10.00 – 11.00 Samorząd terytorialny 

11.00 – 12.00 System bezpieczeństwa 

2.     Studia niestacjonarne

 4 września (sobota): 

8.00 – 9.00 Administracja publiczna 

9.00 – 10.00 Organizacja i zarządzanie 

10.00 – 11.00 System bezpieczeństwa RP

Dyżury w sesji:

24 czerwca i 1 lipca, godz.9:00-10:00, MS Teams

 

Prof. dr hab. Barbara Stoczewska

Myśl polityczna - I P - platforma MS Teams

I termin 17 czerwca godzina 9.30, II termin 2 września godzina 9.30;

Prawa człowieka - dzieje idei, ochrona (stacjonarne) - I BN II st. - platforma MS Teams

I termin 22 czerwca godzina 11.30, II termin 7 września godzina 11.30

Prawa człowieka - dzieje idei, ochrona (niestacjonarne) - I BN II st. - platforma MS Teams

I termin 26 czerwca godzina 11.30, II termin 11 września godzina 11.30  

Naród i państwo - I P II st. - platforma MS Teams

I termin 22 czerwca godzina 9.30, II termin 7 września godzina 9.30

 

Dr Ewa Szczepankiewicz-Rudzka

Terroryzm współczesny a bezpieczeństwo międzynarodowe - III BN - platforma PEGAZ

I termin: 17 VI godz. 10:00-11:00

II termin (sesja poprawkowa): 8 IX godz. 10:00-11:00

Status kobiety w islamie - III SM - platforma MS Teams

I termin: 21 VI godz. 10:00-12:00

II termin (sesja poprawkowa): 10 IX godz. 10:00-11:00

Dyżury w sesji:

21 czerwca: 10:00-11:00-Ms Teams oraz 6 września: 10:00-11:00-Ms Teams

 

Prof. dr hab. Bogdan Szlachta

Egzamin z przedmiotu Problemy wielokulturowosci u Pana Profesora Szlachty odbędzie się we wtorek, 29 czerwca 2021 r., godz. 10.00, za pośrednictwem MS Teams.

 

Dr Paweł Ścigaj

Psychologia polityki, politologia, studia II stopnia - Pegaz (lub inna platforma) składający się z dwóch części punktowanych w równy sposób: test jednokrotnego wyboru, pytanie problemowe w postaci open-book exam

21 czerwca, godz. 11.30-13.00, poniedziałek, (I termin)

28 czerwca, godz. 11.30-13.00, poniedziałek, (I termin)

6 września, godz. 11.30-13.00, poniedziałek, (termin poprawkowy)

 

Metodologia badań politologicznych - test jednokrotnego wyboru - PEGAZ oraz projekt w postaci kwestionariusza wywiadu lub ankiety do badań sondażowych

Analiza dyskursu politycznego - zaliczenie modułu odbywa się dwustopniowo: [a] ocena aktywności i znajomości tekstów podczas zajęć, [b] przygotowanie raportu końcowego z badań polskiego dyskursu politycznego. Składowe oceny końcowej: [a] 30%, [b] 70%. Do oceny wykorzystuje się skalę standardową.

 

Dr hab. Monika Ślufińska, prof.UJ

Komunikowanie strategiczne - I BN, studia niestacjonarne

18.06.2021, godz.18:00 - platforma MS Teams

Media i komunikowanie społeczne -I P, st. stacjonarne

18.06.2021, godz.10:00 - platforma MS Teams

Dyżury w sesji letniej:

18 czerwca 9:00-10:00; Platforma MS Teams

23 czerwca 9:00-10:00; Platforma MS Teams

 

Dr Magdalena Trzcionka

Ekonomia, I SM

25.06.2021, godz. 11:00-12:00 - platforma MS Teams

Ekonomia, I P

25.06.2021, godz. 9:30-10:30 - platforma MS Teams

Ekonomia rozwoju, I SM IIst.

22.06.2021, godz. 10:00-11:00 - platforma MS Teams

 

Dr hab. Adrian Tyszkiewicz

Dyżur w sesji letniej 20/21:

18.06 (piątek) - 10.30-12.00, MS Teams

28.06 (poniedziałek) - 10.00 - 11.00, MS Teams

 

Dr hab. Rafał Wordliczek

22.06.21, wtorek - st. stacjonarne:

godz. 10:00-10:30 - Strategia państw Morza Śródziemnego, SM II st. II rok

godz. 10:30-11:00 - Region Morza Śródziemnego w polityce międzynarodowej, SM I st. II rok 

godz.11:00-11:30 - Polityka USA a bezpieczeństwo narodowe w zachodniej hemisferze, BN I st. II rok

godz.11:30-12:00 - Problemy bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych zachodniej hemisfery, SM I st. II rok

26.06.21, sobota - st. niestacjonarne:

godz. 10:00-10:30 - Polityka USA a system bezpieczeństwa zachodniej hemisfery , BN II rok

Egzaminy na platformie FORMS

 

Prof. dr hab. Janusz Węc

Instytucje Unii Europejskiej - II SM stacjonarne

21 czerwca 2021 r. godz. 15:00

4 września 2021 r. godz. 15:00.

Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej - III BN stacjonarne

21 czerwca 2021 r. godz. 15:00

4 września 2021 r. godz. 15:00.

Instytucjonalizacja procesów integracyjnych na świecie - II SM II stacjonarne

21 czerwca 2021 r. godz. 16:00

4 września 2021 r. godz. 16:00.

Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej - III BN niestacjonarne

20 czerwca 2021 r. godz. 10:00

4 września 2021 r. godz. 15:00.

Wszystkie egzaminy odbędą się na platformie PEGAZ.

Dyżur w sesji:

poniedziałek 21 czerwca 2021 r. godz. 14.00-15.00.

 

Dr Beata Zając

Dyżury:

czwartek 17 VI g. 10.00

wtorek 22 VI g. 12.00

czwartek 24 VI g. 10.00

wtorek 29 VI g. 10.00

Dyżury będą się odbywać na platformie MS Teams.

 

Dr Jakub Żurawski

Terminy dyżurów:

16.06, godz. 9:30, MS Teams

23.06, godz. 9:30, MS Teams

29.06, godz. 13:30, MS Teams

W celu ułatwienia organizacji spotkań uprzejmie proszę każdą zainteresowaną osobę o wypełnienie poniższego formularza i zapisanie się na jeden z proponowanych terminów dyżuru. W ten sposób będę mógł poinformować kolejne zgłaszające się osoby, jeśli na dany termin zapisze się już maksymalna liczba chętnych (8). Bedę także mógł poinformować zapisane osoby o kolejności spotkań (decyduje kolejnośc zgłoszeń).

Jakub Żurawski

ZAPISY NA DYŻURY W SESJI