Egzaminy - sesja 2020/2021

 

Zmiany przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w sesji zimowej 20/21

 

Egzaminy - sesja poprawkowa - zima 2020/2021

 

Dr hab.Piotr Bajor

Sesja zimowa poprawkowa - platforma MS Teams

22 lutego 2021 r., godz. 9.00, Obszar poradziecki w stosunkach międzynarodowych,

22 lutego 2021 r., godz. 9.00, Polityka bezpieczeństwa w Europie Wschodniej,

22 lutego 2021 r., godz. 9.00, Strategia w polityce Federacji Rosyjskie. 

 

Prof.dr hab. Marek Bankowicz

Sesja poprawkowa:

Systemy polityczne (P - I rok) - 24 lutego godz. 9.45-11.15

Współczesne systemy polityczne (BN - I rok) - 24 lutego godz. 11.30-13.00

Systemy wyborcze (P - III) - 18 lutego godz. 11.30-13.00

Wszystkie egzaminy na platformie MS Teams.

 

Dr hab.Piotr Borowiec, prof.UJ

22 luty (poniedziałek) platforma Microsoft Teams 
godz. 8.00 - Ruchy społeczne
godz. 9.00 - Socjologia polityki 
godz. 10.00 - Metodologia nauk społecznych

 

Prof.dr hab. Ewa Bujwid-Kurek

System polityczny RP - I SM -kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej w wyznaczonych terminach

19.02.2021, godz.10:00 - 11:00;

Polityka społeczna - III P -kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej w wyznaczonych terminach

19.02.2021, godz.11:00-  12:00.

 

Dr Edyta Chwiej

Polityka zagraniczna Polski - III SM

Migracje międzynarodowe - II SM IIst.

Polityka bezpieczeństwa wybranych państw europejskich - III BN - s.niestacjonarne

19.02.2021 g.18:00
Test (II termin) na Pegazie

 

Dr hab. Anna Citkowska-Kimla, prof.UJ

Współczesna myśl polityczna - II P - MS Teams

Egzamin poprawkowy - piątek 19.02.21, godz.8:00  - MS Teams (na Formsach).

 

Dr hab.Marek Czajkowski, prof.UJ  

Sesja poprawkowa: 19 lutego 2021 - MS Teams

godz.9:00-10:30 Międzynarodowe Stosunki Polityczne (SM)

godz.10:30-12:00 Międzynarodowe Stosunki Polityczne (BN)   

godz.12:00-13:30 Stosunki Międzynarodowe (P)

godz.13:30-15:00 Bezpieczeństwo międzynarodowe

godz.15:00-16:30 Międzynarodowe Stosunki Polityczne (BN) - niestacjonarne

 

Dr Agnieszka Czubik

Terminy egzaminów z Międzynarodowej ochrony praw człowieka

II termin 25. 02. 2021 godz. 9.45

Terminy egzaminów z Praw człowieka w konfliktach zbrojnych:

II termin 25. 02. 2021 godz. 14.00

Terminy egzaminów z prawa międzynarodowego publicznego

II termin 24. 02. 2021 godz. 9.45

Terminy egzaminów z organizacji międzynarodowych:

II termin 24. 02. 2021 godz. 11.15

Wszystkie egzaminy odbędą się na platformie PEGAZ.

 

Dr Katarzyna du Vall

Prawo a bezpieczeństwo publiczne (I rok, II st., stac.)

19.02, godz. 12-12:30 (Pegaz egzaminy + awaryjnie MS Teams)

Prawo a bezpieczeństwo publiczne (I rok, II st., nstac.)

20.02, godz. 10-10:30 (Pegaz egzaminy + awaryjnie MS Teams)

Prawo autorskie (II rok, II st., DP):

22.02, godz. 12-13 (Pegaz egzaminy + MS Teams)

Prawo prasowe (II rok, II st., DP):

20.02, godz. 12-13 (Pegaz egzaminy + MS Teams)

Podstawy prawa (I rok, SM):

22.02 , godz. 11-11:45 (Pegaz egzaminy + MS Teams)

Nauka o prawie (I rok, politologia):

22.02, godz. 11:45-12:30 (Pegaz egzaminy + MS Teams)

Uwaga: proszę o zalogowanie się na platformie MS Teams 5 minut przed rozpoczęciem egzaminu!

 

Dr hab. Paweł Frankowski, prof.UJ

Problemy globalizacji

Zarządzanie globalne

Globalizacja i regionalizacja

Egzamin poprawkowy:

24.02.21 (środa), godz.11:00, na platformie MS Teams

 

Dr hab. Aleksander Głogowski, prof.UJ

19.02.2021, piątek

godz.18:00 - egzaminy z przedmiotów obowiązkowych,

godz.18:30 - egzaminy z przedmiotów fakultatywnych.

Wszystkie egzaminy na platformie PEGAZ.

 

Dr hab.Marcin Grabowski

Współczesne stosunki międzynarodowe po 1945 r. - II BN

American Foreign and Security Policy in the Asia-Pacific - II BN IIst.

Global History of International Relations since 1945; Asia-Pacific in World Politics oraz The U.S. in the Asia-Pacific

18.02.21 -zgłoszenie u prowadzącego


Prof.dr hab. Artur Gruszczak

Wprowadzenie do studiów strategicznych - I BN

22.02.21, godz.9:45-11:15 - zaliczenie pisemne (Test na platformie PEGAZ);

Zarządzanie bezpieczeństwem, I BN IIst. – egzamin pisemny (test na platformie Pegaz)

22.02.2021, godz. 11:30-13:00

Współpraca w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych UE -III SM (specjalność europejska) - zaliczenie pisemne (test na platformie Pegaz)

22.02.2021, godz. 15:00-16:00.

 

Studia niestacjonarne:

Wprowadzenie do studiów strategicznych, I BN - zaliczenie pisemne (test na platformie Pegaz)

20.02.2021, godz. 10:00-11:30

Zarządzanie bezpieczeństwem, I BN II st. – egzamin pisemny (test na platformie Pegaz)

20.02.2021, godz.12:00-13:20.

 

Dr Wiktor Hebda

Wszystkie egzaminy na platformie PEGAZ

Bezpieczeństwo i polityka energetyczna w wybranych państwach świata - IIP II st.

18.02.21, godz.11:00-11:00;

Mniejszości narodowe i religijne i ich wpływ na politykę w wybranych państwach świata

18.02.21, godz.11:30-12:00.

 

Dr hab. Łukasz Jakubiak

Podstawy prawa konstytucyjnego - I P

10.02.21, godz.9:30-10:30

23.02.21, godz.9:30-10:30

 

Dr hab.Agnieszka Kastory, prof.UJ

Historia powszechna XX wieku - IP - platforma PEGAZ

II termin 19 lutego 2021, 9 00-10 00

Bezpieczeństwo państw regionu Morza Czarnego - II BN IIst. - platforma PEGAZ

II termin 19 lutego 2021, 10 30-11 30

Polityczne i logistyczne aspekty klęsk żywiołowych i katastrof - III BN - platforma PEGAZ

II termin 22 lutego 2021, 9 00-10 00

Historia polityczna Europy  III SM – ustny - platforma MS Teams

II termin 19 lutego 2021, od 14 00

Bezpieczeństwo państw regionu Morza Czarnego – studia niestacjonarne II BN II st. - platforma PEGAZ

II termin 20 lutego 2021, 9 00-10 00

Polityczne i logistyczne aspekty klęsk żywiołowych i katastrof – studia niestacjonarne III BN - platforma PEGAZ

II termin 20 lutego 2021, 10 30-11 00

 

Dr hab. Piotr Kimla, prof.UJ

Egzaminy poprawkowe:

piątek 19.02.21r.:

godz. 9:30 - Realizm polityczny - III SM;

godz. 12:30 - Stosunki międzynarodowe w historii myśli politycznej - I SM,

godz. 14:00 - Myśl strategiczna od Sun Tzu do Arona - I BN II st. s. stacjonarne;

godz. 17.00 - Myśl strategiczna od Sun Tzu do Arona - I BN II st. s. niestacjonarne.

Wszystkie egzaminy na platformie MS Teams (na Formsach).

 

Dr Adam Kirpsza

Międzynarodowe prawo humanitarne i konfliktów zbrojnych (studenci stacjonarni, BN II rok)

18.02.21 (poprawkowy), godz. 17:00

Międzynarodowe prawo humanitarne i konfliktów zbrojnych (studenci niestacjonarni, BN II rok)

20.02.21 (poprawkowy),  godz. 13:00

Konferencja międzyrządowa (SM, III rok)

18.02.21 (poprawkowy), godz. 11:00.

Wszystkie egzaminy odbędą się na platformie PEGAZ-egzaminy. 

 

Dr hab. Małgorzata Kiwior-Filo, prof.UJ

Bezpieczeństwo państwa - wyzwania i zagrożenia - I BN II st.

18.02.21, godz.10:00 i 10:30 - egz.pisemny na platformie MS Teams

Bezpieczeństwo państwa - wyzwania i zagrożenia - I BN II st. - s.niestacjonarne

18.02.21, godz.16:00 i 16:30 - egz.pisemny na platformie MS Teams

 

Prof. dr hab. Robert Kłosowicz

Wszystkie egzaminy na platformie MS Teams

Historia stosunków międzynarodowych od 1815-1945r. - I SM

18.02.21 (czwartek), godz.10:00-11:30; 

Historia stosunków międzynarodowych 1648-1945 - I BN

18.02.21 (czwartek), godz.12:00-13:30;

Afryka we współczesnym świecie - II rok IIst. SM -  na platformie Microsoft Teams z wykorzystaniem narzędzia Microsoft Forms

18.02.21 (czwartek), godz.14:00-15:30.

 

Dr Mateusz Kolaszyński

Współdziałanie służb i organów wywiadowczych RP - IIIBN - egzamin na platformie PEGAZ

23.02.21, godz.9:00.

 

Dr hab. Mirella Korzeniewska -Wiszniewska 

Problemy bezpieczeństwa Bałkanów w polityce UE - III BN - platforma MS Teams

24.02.2021, godz. 11:30-13:30.

 

Dr hab.Beata Kosowska-Gąstoł, prof.UJ

Partie i systemy partyjne - III P

II termin - 22 luty 2021 (poniedziałek), godz. 10.00 (platforma Pegaz)

 

Prof dr hab. Dariusz Kozerawski

Problemy bezpieczeństwa globalnego - III BN

23.02.21, godz.12:00-13:00 - egzamin pisemny na platformie MS Teams

Polityka bezpieczeństwa wybranych państw europejskich - III BN

22.02.21, godz.13:00-14:00 -  zaliczenie pisemne na platformie MS Teams

NATO-historia-struktura-działanie - II SM

22.02.21, godz.9:45-10:45 - zaliczenie na platformie MS Teams

 

Dr Iwona Krzyżanowska - Skowronek

Teorie stosunków międzynarodowych - SM, I r., mag

II termin 23.02, godz. 10.00

Egzaminy organizowane będą na platformie Pegaz.

 

Dr Anna Kucharska

Polityka bezpieczeństwa energetycznego, II rok studiów I stopnia,stacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)

Termin poprawkowy: ustny na platformie MS Teams. Data: 18.02.2021 r., godz. 9:00 – 16:00

Polityka bezpieczeństwa energetycznego, II rok studiów I stopnia, stacjonarne (stosunki międzynarodowe/B)

Termin poprawkowy: ustny na platformie MS Teams. Data: 19.02.2021 r., godz. 9:00 – 13:00

Międzynarodowe transakcje gospodarcze, II rok studiow II stopnia, stacjonarne (stosunki międzynarodowe)

Termin poprawkowy: ustny na platformie MS Teams. Data: 22-23.02.2021 r., godz. 9:00 – 14:00

Polityka bezpieczeństwa energetycznego, II rok studiów I stopnia,niestacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)

Termin poprawkowy: ustny na platformie MS Teams. Data: 20.02.2021 r., godz. 9:00 – 12:00.

 

Dr Bartosz Kwieciński

Polityka informacyjna - II P

18.02.21, godz. 15:00-18:00

 

Dr Krzysztof Mazur

Racja stanu - 9 II, godz. 8-12 (egzamin ustny - obrona esejów) - MS Teams

Publicystyka polityczna - 9 II, godz. 12-17 (egzamin ustny - obrona esejów) - MS Teams

Sesja poprawkowa:

- poprawki indywidualnie we wtorek (23 II) do południa

 

Dr Agata Mazurkiewicz

NATO-historia-struktura-działanie - III BN (s.stacjonarne)

19.02.2021, godz. 11:30 

Violence in International Relations (s.stacjonarne)

24.02.2021, godz.15:00

NATO-historia-struktura-działanie - III BN (s.niestacjonarne)

21.02.2021, godz.9:50.

Problemy bezpieczeństwa globalnego - III BN (s.niestacjonarne)

Wszystkie egzaminy odbędą się na platformie PEGAZ.

 

Dr Agnieszka Nitszke

Wybrane polityki UE (III rok 1-go st. SM) - platforma PEGAZ-EGZAMINY

9 lutego godz. 10.00,

23 lutego godz. 10.00.

Polityki europejskie (II rok 2-go st. P) - platforma PEGAZ-EGZAMINY

9 lutego godz. 12.00,

23 lutego godz. 12.00.

Partie i systemy partyjne w UE (II rok 2-go st. SM) - platforma PEGAZ-EGZAMINY

10 lutego godz. 10.00

23 lutego godz. 11.00.

 

Dr Arkadiusz Nyzio

System służb specjalnych w Polsce - III BN

09.02.21, godz. 10:00 - platforma MS Teams

 

Dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves, prof.UJ

Filozofia i etyka polityki - I P II st.

24.02.21, 10.00-13.00, take-home platforma Teams

 

Dr Tomasz Pugacewicz

Analiza polityki zagranicznej - aspekty teoretyczne i praktyczne - II SM

24.02.21, środa, od godz.8:00 rano, egzamin ustny, MS Teams, zapisy u prowadzącego.

 

Dr hab. Dominik Sieklucki, prof. UJ

Administracja publiczna - III rok politologia:

termin w sesji poprawkowej: 18 lutego (czwartek) w godz.9.00 - 10.00

Współczesne systemy polityczne - I rok bezpieczeństwo narodowe:

termin w sesji poprawkowej: 20 lutego 2021 r. (sobota) w godz. 9.00 - 10.00

Wszystkie egzaminy odbędą się poprzez MS Teams.

 

Dr Jacek Sokołowski

Egzaminy odbywają się za pośrednictwem platformy zdalnej (ZOOM), na której prowadzone były zajęcia. Studenci proszeni są o łączenie się po 3 os. wg.kolejności alfabetycznej co pół godziny

Polityka polska po 1989 r - II P

22.02.2021, godz.9:00

Współczesne instytucje polityczne- I P

18.02.2021, godz.8:00

 

Prof. dr hab. Irena Stawowy-Kawka

Transformacje polityczne w Europie Śr. i Południowo-Wsch. - III SM

20.02.2021 (sobota), godz.13.00

Transformacje polityczne w Europie - II P

18.02.2021 (czwartek), godz.13.00

Wszystkie egzaminy odbędą się na platformie PEGAZ.

 

Prof. dr hab. Bogdan Szlachta

Filozofia, I r. Politologia

23.02.2021 r. (wtorek), godz. 11:00

Filozofia, I r. Stosunki Międzynarodowe

23.02.2021 r. (wtorek), godz. 11:00

Filozofia i etyka bezpieczeństwa, I r. st. II st.BN

23.02.2021 r. (wtorek), godz. 11:00

Filozofia I r - I BN

23.02.2021 r. (wtorek), godz.11:00

Wszystkie egzaminy odbędą się poprzez MS Teams.

NIESTACJONARNE

4 lutego 2021 (czwartek), godz. 18.00, I r., I stopień BN, "Filozofia"

30 stycznia 2021 (sobota), godz. 10.00, I r., II stopień BN, "Filozofia i etyka bezpieczeństwa":.

23.02.2021 r. (wtorek), godz. 11.00

Wszystkie egzaminy odbędą się poprzez MS Teams.

 

Dr Paweł Ścigaj

Socjologia i psychologia bezpieczeństwa - I BN IIst. - egzamin dwuczęściowy: test uzupełnień na Pegazie (20 minut) oraz OpenBookExam (45 minut). 

  • 22 lutego, poniedziałek, godz. 9.45-11.15, egzamin poprawkowy

Teoria polityki - I P II st. - egzamin dwuczęściowy: test uzupełnień na Pegazie (20 minut) oraz OpenBookExam (45 minut).

  • 22 lutego, poniedziałek, godz. 11.30-13.00, egzamin poprawkowy

Nauka o polityce  - I P -  egzamin dwuczęściowy: test uzupełnień na Pegazie (20 minut) oraz OpenBookExam (45 minut).

  • 24 lutego, poniedziałek, godz. 11.30-13.00, egzamin poprawkowy 

 

Dr Magdalena Trzcionka

Ekonomia - I BN

09.02.2021, godz.10:00-11:00, MS Teams

24.02.2021, godz.10:00;

Międzynarodowe rynki finansowe- II SM II st.

09.02.2021, godz.11:15-12:15, MS Teams

24.02.2021, godz.10:00.

Ekonomia - I BN -studia niestacjonarne

21.02.2021, godz.9:00.

 

Dr hab.Adrian Tyszkiewicz

Geografia Polityczna i Ekonomiczna (SM I D)-platforma MS Teams

10.02.21, godz. 10:00 - 11:00,

24.02.21, godz.10:00 - 11:00 II termin;

Geografia Polityczna i Gospodarcza (BN II D)-platforma MS Teams

10.02.21, godz. 11:30 - 12:30,

24.02.21, godz.11:30 - 12:30 II termin;

Geografia Polityczna i Gospodarcza (BN II Z)-platforma MS Teams

10.02.21, godz. 19:00 - 20:00,

24.02.21, godz.19:00 - 20:00 II termin.

 

Prof. dr hab. Janusz Węc

Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa - II BN II st. - platforma PEGAZ -egzaminy

09.02.21 r., godz. 17:00 (sesja zwykła),

23.02.21 r., godz. 17:00 (sesja poprawkowa);

Integracja europejska – II SM - platforma PEGAZ - egzaminy

10.02.21 r., godz. 17.00 (sesja zwykła),

24.02.21 r., godz. 17.00 (sesja poprawkowa).

 

Dr hab.Tomasz Wieciech, prof. UJ

Wszystkie egzaminy na platformie MS Teams

Współczesne systemy polityczne - II SM

18.02.21, godz. 9:00-10:30

Historia instytucji politycznych -  I P II st.

18.02.21, godz. 11:00-12:30

Federalism - I P II st

19.02.21, godz.9:00-10:30

 

Dr hab. Rafał Wordliczek

Problemy państw Ameryki Płd. - I SM II st.

10.02.2021, godz.14:00-14:30;

Instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego - II BN

08.02.2021, godz.10:30-11:00;

Historia stosunków międzynarodowych 1648-1945 - I BN -s.niestacjonarne

08.02.2021, godz.11:00-11:30.

Egzaminy na platformie MS Teams.