Dyżury

Szanowni Państwo, poniżej znajduje się  lista dyżurów pracowników INPiSM UJ. Informacje na ten temat są dostępne również w USOS oraz na podstronach katedr i zakładów naszego Instytutu.

Informacje dotyczące dyżurów pracowników są na bieżąco aktualizowane i uzupełniane. Wszelkie zmiany w stosunku do poniższej tabeli będą zamieszczane w dziale Ogłoszenia dydaktyczne.

 

Dyżury pracowników naukowych INPISM

Dyżury pracowników naukowych w semestrze letnim 2019/2020

(obowiązują od dnia 24.02.2020 - 14.06.2020)

Dyżury dla studentów niestacjonarnych odbywają się tylko w terminach zjazdów.

Dyżury pracowników naukowych podczas sesji egzaminacyjnych znajdują się na stronie INPiSM  w Aktualnościach w zakładce Ogłoszenia dydaktyczne.

 

 

Imię i nazwisko

Dzień dyżuru

Godzina

Miejsce dyżuru

Prof. dr hab. Marek Bankowicz

środa 13:00 - 14:00

ul. Jabłonowskich 5, pok. 14

Prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki

poniedziałek

10:30-11:30

al. Mickiewicza 3, pok. 229

Dr hab. Piotr Borowiec,prof.UJ

poniedziałek 9:00 - 10:00

ul. Jabłonowskich 5, pok. 15

Prof. dr hab.  Ewa Bujwid – Kurek

poniedziałek 12:00 - 13:00

al. Mickiewicza 3, pok. 319

Dr Piotr Bajor

(po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym: piotr.bajor@uj.edu.pl)  

ul. Sławkowska 17, pok. 28/29

Dr Edyta Chwiej środa 11:15 - 12:15 al. Mickiewicza 3, pok.213a

Dr hab. Anna Citkowska – Kimla, prof.UJ

wtorek 13:00-14:00 ul.Jabłonowskich 5, pok.5

Dr hab. Marek Czajkowski, prof.UJ

środa 15:00 - 16:00

ul. Sławkowska 17, pok. 29

Dr Agnieszka Czubik

   

al. Mickiewicza 3, pok. 225

Dr Zbigniew Czubiński

poniedziałek 13:30-14:30

al. Mickiewicza 3, pok. 213

Dr Piotr Dardziński

 

 

al. Mickiewicza 3, pok. 215

Dr Michał Dulak  wtorek 15:00 - 16:00 ul. Wenecja 2, pok. 20
Dr Dominika Dziwisz wtorek 13:00 - 14:00 al. Mickiewicza 3, s. 225
Dr hab. Paweł Frankowski, prof.UJ poniedziałek 14:45-15:45

ul. Sławkowska 17, pok. 29

Dr Maksymilian Galon 

czwartek

piątek (w terminach zjazdów)

13:30-14:30

20:20-21:00

ul. Jabłonowskich 5, s.12 

al/Mickiewicza 3, sala 6

Dr hab. Aleksander Głogowski, prof.UJ

poniedziałek 16:45-17:45

ul. Wenecja 2/9

Dr Irena Głuszyńska

czwartek 13:00-14:00

ul. Sławkowska 17, pok. 28

Dr Arkadiusz Górnisiewicz czwartek 13:30 - 14:30

al. Mickiewicza 3, pok. 216

Dr Marcin Grabowski

wtorek 13:15 - 14:15

ul. Sławkowska 17, pok. 110

Dr hab. Olgierd Grott, prof.UJ

poniedziałek 18:15-19:15 al. Mickiewicza 3, pok. 211

Prof.dr hab. Artur Gruszczak

piątek 13:45-14:45

ul. Sławkowska 17, pok. 29

Dr Wiktor Hebda piątek 13:00-14:00 al. Mickiewicza 3, pok. 319

Dr hab. Łukasz Jakubiak

środa 8:30 - 9:30

ul. Jabłonowskich 5, pok. 11

Mgr Dominik Jurczak (po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym dominik.jurczak@interia.pl)   al. Mickiewicza 3, sala 6

Dr hab. Agnieszka Kastory,prof.UJ

poniedziałek 13:00 - 14:00

ul. Sławkowska 17, pok. 27

Dr hab. Piotr Kimla, prof.UJ

wtorek 8:00 - 9:00 al. Mickiewicza 3, pok. 208

Dr Adam Kirpsza

piątek 14:00-15:00 ul. Wenecja 2, pok. 20

Dr hab. Małgorzata Kiwior-Filo, prof.UJ

czwartek 9:00-10:00

ul. Jabłonowskich 5, pok. 5

Prof. dr hab. Robert Kłosowicz

   

ul. Jabłonowskich 5, pok. 6

Dr Mateusz Kolaszyński wtorek 16:50 - 17:50

ul. Sławkowska 17, pok. 28

Dr hab. Mirella Korzeniewska –Wiszniewska

czwartek 14:30-15:30

ul. Sławkowska 17, pok. 27

Dr hab. Beata Kosowska – Gąstoł, prof.UJ

poniedziałek 8:30-9:30

ul. Jabłonowskich 5, pok. 13

Dr hab.Bogdan Kosowski, prof.UJ wtorek 13:00-14:00

ul. Sławkowska 17, pok.28 lub 29

Prof. dr hab. Dariusz Kozerawski

poniedziałek (09.03,23.03, 6 i 20.04, 11.05,18.05,25.05)

13:30-14:30 ul. Sławkowska 17, pok. 29
Dr Magdalena Kozub-Karkut środa 11:30 - 12:30 ul. Jabłonowskich 5, pok. 15

Dr Renata Król – Mazur

środa 16:30 - 17:30 al. Mickiewicza 3, pok. 122

Dr Małgorzata Kułakowska

wtorek (pierwszy dyżur odbędzie się 10 marca 2020) 12:00 - 13:00

ul. Jabłonowskich 5, pok. 15

Dr Iwona Krzyżanowska –Skowronek

wtorek-(st.stacjonarne)

sobota-(st. niestacjonarne, w terminie zjazdów)

7:00 - 8:00

 

9:45 - 10:45

al. Mickiewicza 3, pok. 212

Dr Ireneusz Maj     al. Mickiewicza 3, pok. 211

Prof. dr hab. Andrzej Mania

poniedziałek 13:30 - 14:30

Rynek Główny 34, pok. 2

Prof. dr hab. Grzegorz Mazur

czwartek 12:00-13:00

al. Mickiewicza 3, pok. 122

Dr Krzysztof Mazur     al. Mickiewicza 3, pok. 216

Dr hab. Tomasz Młynarski,prof.UJ

urlop  

al. Mickiewicza 3, pok. 213

Dr Joanna Mormul  wtorek 11:15 - 12:15 al. Mickiewicza 3, pok. 212 

Dr Agnieszka Nitszke

poniedziałek 18:15-19:15

ul. Wenecja 2 pok. 20

Dr Arkadiusz Nyzio     ul. Sławkowska 17, pok. 28
Mgr Piotr Orłowski     ul. Sławkowska 17, pok. 28

Dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves,prof.UJ

środa 15:00 - 16:00

al. Mickiewicza 3, pok. 217

Dr Marta Polaczek - Bigaj wtorek 8:45-9:45

ul.Sławkowska 17, sala 23

 

Dr Tomasz Pugacewicz

wtorek 11:00 - 12:00 ul. Sławkowska 17, pok.110

Red. Leszek Rafalski

środa 10:30-11:30 al. Mickiewicza 3, pok. 220

Dr hab. Arkady Rzegocki, prof. UJ

urlop   al. Mickiewicza 3, pok. 216

Dr Błażej Sajduk

czwartek 14:45 - 16:15 ul. Sławkowska 17, pok. 29

Dr hab. Dominik Sieklucki, prof.UJ

środa  13:15 - 14:15

ul. Jabłonowskich 5, pok. 12

Dr Jacek Sokołowski

poniedziałek 11:30-12:30

ul. Wenecja 2, pok.26

(Centrum Badań Ilościowych nad Polityką)

Prof. dr hab. Irena Stawowy –Kawka

czwartek 13:00-14:00 ul. Sławkowska 17, pok. 27

Prof.dr hab. Barbara Stoczewska

czwartek 14:30-15:30

ul. Jabłonowskich 5, pok. 5

Dr Dariusz Stolicki     ul. Jabłonowskich 5,pok.11

Dr Ewa Szczepankiewicz – Rudzka

wtorek 12:00-13:00 al. Mickiewicza 3, sala 226

Prof. dr hab. Krzysztof Szczerski

 

 

ul. Jabłonowskich 5, pok. 12

Prof. dr hab. Bogdan Szlachta

wtorek 13:15 - 13:45

al. Mickiewicza 3, pok. 215

Dr Paweł Ścigaj

poniedziałek 12:00 - 13:30

ul. Jabłonowskich 5, pok.8

Dr hab. Monika Ślufińska, prof.UJ

środa 8:30-9:30

al. Mickiewicza 3, pok. 221

Dr Magdalena Trzcionka

czwartek 13:15 - 14:15

al. Mickiewicza 3, pok. 213

Dr hab.Adrian Tyszkiewicz

środa 13:30 - 14:30

ul. Jabłonowskich 5,pok. 8

Prof. dr hab. Janusz Węc

urlop  

ul. Wenecja 2, pok. 20

Dr hab.Tomasz Wieciech, prof.UJ

   

ul. Jabłonowskich 5, pok. 11

Dr hab.Rafał Wordliczek

piątek 8:30-9:30

ul. Sławkowska 17, pok. 110

Dr Rafał Woźnica

czwartek 12:00 - 13:00

ul. Sławkowska 17,pok. 27

Dr Katarzyna du Vall

środa 14:00 - 15:00 al. Mickiewicza 3, pok. 220

Dr Beata Zając

   

al. Mickiewicza 3, pok. 220

Dr Jakub Żurawski czwartek 15:30 - 16:30

al. Mickiewicza 3, pok. 222

 

Współpracownicy i doktoranci prowadzący zajęcia w semestrze letnim 2020

 

Imię i nazwisko

Dzień dyżuru

Godzina

Miejsce dyżuru

ppłk Tomasz Artemiak

 

semestr letni   kontakt przez system USOS

Tomasz Joniec

tjoniec@op.pl

semestr letni    

Dr Anna Kucharska

anna.maria.kucharska@doctoral.uj.edu.pl

czwartek 13:00 - 14:00 al. Mickiewicza 3, sala 226

Mgr Jan Niemiec

jan.p.w.niemiec@gmail.com

     

Mgr Łukasz Rabiasz

    al. Mickiewicza 3, sala 104