Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Dymitr Gafarowski

Tytuł rozprawy: Współczesne uchodźstwo białoruskie a modele rozwiązywania problemu uchodźstwa w stosunkach międzynarodowych

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Joachim Diec

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Streszczenie rozprawy (summary): English version

Recenzje rozprawy doktorskiej

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Tadeusz Wallas, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Stanisław Bieleń (Uniwersytet Warszawski)

Harmonogram

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 7.01.2014

Powołanie recenzentów: 7.06.2016

Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony: 4.04.2017

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 23.05.2017

Nadanie stopnia doktora: 13.06.2017