Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Krzysztof Mazur

dr Krzysztof Mazur

Stanowisko: asystent z dr

Dane kontaktowe:

Katedra Filozofii Polityki

e-mail: krzysztof.mazur@uj.edu.pl

 

Zainteresowania naukowe:

 • współczesna filozofia polityczna
 • analiza polityczna
 • polityki publiczne
 • polityka innowacyjna
 • technologie a demokracja
 • bezpieczeństwo narodowe

 

Pełnione funkcje:

 • Prezes Klubu Jagiellońskiego
 • Członek redakcji kwartalnika „Pressje”
 • Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP
 • Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Publikacje

Monografie i książki pod redakcją

 1. 2017. Przekroczyć nowoczesność. Projekt polityczny ruchu społecznego Solidarność, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków.
 2. 2013. Promoting Changes in Times of Transition and Crisis: Reflection on Human Rights Education, red. K. Mazur, P. Musiewicz, B. Szlachta, Księgarnia Akademicka, Kraków.
 3. 2012. Edward Abramowski, Zagadnienia socjalizmu, red. K. Mazur, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków.

Artykuły w czasopismach naukowych i rozdziały w publikacjach zbiorowych

 1. 2016. Polskie zmagania z nowoczesnością, „Zarządzanie Publiczne” nr 4 (38).
 2. 2016. Opuścić wierzę z kości słoniowej, kwartalnik „Pressje” nr 46.
 3. 2016. Bez universitas nie ma uniwersytetu, kwartalnik „Pressje” nr 45.
 4. 2016. Jak zdobyć władzę w mieście?, raport Klubu Jagiellońskiego, Kraków.
 5. 2016. Ambasadorzy MŚP, czyli jaką rolę w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju mają do odegrania regiony, publikacja pokonferencyjna II Szczecińskiej Konferencji Regionalistycznej, Szczecin.
 6. 2015. Inapplicability of the Solidarity Movement. On the Reasons behind Rejecting a Project of the Political Social Movement, [w]: Lithuanians and Poles against Communism after 1956. Parallel Ways to Freedom?, red. K. Korzeniewska, A. Mielczarek, M. Kareniauskaitė, M. Stefanowicz, Bernardinai.lt, Centrum Studiów Litewskich UJ, Wilno.
 7. 2015. „Solidarność” wobec komunizmu [w]: Polskie wizje i oceny komunizmu po 1939 roku, red. R. Łatka, B. Szlachta, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków.
 8. 2015. Chcemy więcej! Rewolucja podmiotowości [współautor: J. Maciejewski], kwartalnik „Pressje” nr 40-41.
 9. 2014. Polska jako system pozorowanej partycypacji społecznej, [w]: Przyszłość wolności. Wymiar krajowy – regionalny – międzynarodowy, red. A. Kukliński, J. Woźniak, Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, Tom VII, Kraków.
 10. 2013. Nieprzystawalność Solidarności. Jak odrzuciliśmy projekt polityczny ruchu społecznego, Working papers on the Solidarity movement, Collegium Civitas, Warszawa.
 11. 2012. Tamiza wpada do Wisły. Polski Londyn jako fundament III RP, [współautor: J. Maciejewski], kwartalnik „Pressje” nr 30-31.
 12. 2012. Jerzy Braun i mesjanizm Jana Pawła II. Zapomniane inspiracje myśli papieża, kwartalnik „Pressje” nr 28.
 13. 2012. Nieodzowność mesjanizmu, [współautor: P. Rojek], kwartalnik „Pressje” nr 28.
 14. 2011. Solidarność podzielona, [w:] Polska Solidarności: kontrowersje, oblicza, interpretacje, red. J. Kloczkowski, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków.
 15. 2011. Czy Solidarność zamierzała reaktywować komunizm?, [w:] Wolny rynek i gospodarka społeczna. Polskie doświadczenia, red. J. Kloczkowski, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków. 
 16. 2011. Chrześcijańska posteuropa, [współautor: J. Maciejewski], kwartalnik „Pressje” nr 26-27.
 17. 2011. Zabiliśmy proroka. Jak odrzuciliśmy nauczanie Jana Pawła II, kwartalnik „Pressje” nr 24.
 18. 2010. Aideologia Solidarności, kwartalnik „Pressje” nr 21.
 19. 2010. Polska ejdetyczna, kwrtalnik „Pressje” nr 22-23.
 20. 2010. Przyszłość jest tu!, kwartalnik „Pressje” nr 20.
 21. 2009. Goeopolityka w myśli politycznej ruchu społecznego Solidarność w latach 1980-1981, [w:] J. Kloczkowski (red.), Geopolityka i zasady. Studia z dziejów polskiej myśli politycznej, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków.
 22. 2009. Pomiędzy proceduralnym a materialnym rozumieniem sprawiedliwości, kwartalnik „Pressje” nr 16.
 23. 2008. Scjentyzm to opium dla mas, kwartalnik „Pressje” nr 14.
 24. 2008. Polskie korzenie pontyfikatu Jana Pawła II, [w:] Dzieje Kościoła w Polsce, red. A. Wiencek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Bielsko-Biała.
 25. 2007. Legenda o św. Stanisławie, kwratlanik „Pressje” nr 22-23.
 26. 2006. W sprawie pokolenia, kwartalnik „Pressje” nr 6-7.