Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves, prof. UJ

dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves, prof. UJ

Profesor uczelni w Katedrze Filozofii Polityki
Prodziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych ds. nauki i internacjonalizacji
ORCID
ResearchGate
Dane kontaktowe:
Mail: d.pietrzyk-reeves@uj.edu.pl
Katedra Filozofii Polityki, ul. Reymonta 4, p. 416.

Specjalizuje się w następujących obszarach badawczych: filozofia polityki, społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej, teorie demokracji i demokratyzacji, wczesnonowożytny republikanizm i tradycje parlamentarne, edukacja polityczna. Obecnie realizuje dwa międzynarodowe projekty badawcze: ‘Kondycja społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej trzydzieści lat po rozpoczęciu transformacji w perspektywie porównawczej’ finansowany przez NCN oraz ‘Recovering Europe's Parliamentary Culture, ca. 1500-1700: A New Comparative Approach to Political Assemblies in the Commonwealth of Poland-Lithuania and the Kingdoms of the British Isles’ finansowany przez ID.UJ.

Wybrane publikacje

D. Pietrzyk-Reeves, ‘Republican Political Education’. In F. Lovett & M. Sellers (eds.), in Oxford  Handbook of Republicanism, Oxford University Press (forthcoming in 2024). 
D. Pietrzyk-Reeves, P. McMahon, P. Pickering (eds.), Civic Activism in Hard Times in Central and Eastern Europe: People Power, Routledge (forthcoming).
D. Pietrzyk-Reeves, A. Samonek, 'Measuring Civil Society: Lessons from Central and  Eastern Europe'. Communist and Post-Communist Studies, Vol. 56, No. 1, 2023. https://doi.org/10.1525/cpcs.2023.1787801
P. Kewes, S. Gunn, D. Pietrzyk-Reeves, P. Seaward, T. Sowerby, ‘Early modern  parliamentary studies: Overview and new perspectives’. History Compass, Vol. 21, No. 1, 2023, pp. 1-16. https://doi.org/10.1111/hic3.12757
D. Pietrzyk-Reeves, ‘Rethinking Theoretical Approaches to Civil Society in Central and Eastern Europe: Towards a Dynamic Model’, East European Politics and Societies,  Vol. 36, issue 4, 2022, pp. 1335-1354. https://doi.org/10.1177/08883254221081037
D. Pietrzyk-Reeves, P. McMahon (guest editors), Special Section: ‘Civic Activism Thirty Years After: The Changing Realities of Civil Society in Central and Eastern Europe’, East European Politics and Societies & Cultures, Vol. 36, issue 4, 2022 https://journals.sagepub.com/topic/collections-eep/eep-1-special_section_civic_activism/eep
D. Pietrzyk-Reeves, P. McMahon, 'Civic Activism in Central and Eastern Europe Thirty Years after the Demise of Communism', East European Politics and Societies & Cultures, Vol. 36, issue 4, 2022, pp. 1315-1334. https://doi.org/10.1177/08883254221089261
P. Pospieszna, D. Pietrzyk-Reeves, ‘Responses of Polish NGOs Engaged in Democracy Promotion to Shrinking Civic Space’, Cambridge Review of International Affairs, 2022 https://doi.org/10.1080/09557571.2022.2027869
D. Pietrzyk-Reeves, 'English Taught Degree Programs and the Internationalization of  Political Science in Poland', PS: Political Science and Politics, Vol. 55, issue 3, 2022, https://doi.org/10.1017/S1049096522000166
D. Pietrzyk-Reeves, Polish Republican Discourse in the Sixteenth Century, Cambridge University Press (Ideas in Context), Cambridge, 2020; https://doi.org/10.1017/9781108695008
D. Pietrzyk-Reeves, ‘Political (self-)education and the neo-republican perspective’, Education, Citizenship and Social Justice, Vol. 15, No. 1, 2020. 
D. Pietrzyk-Reeves, ‘Post-communism and the Second Birth of Capitalism’, Tocqueville Review /La revue Tocqueville, Vol. 40, Issue 2, 2019.
D. Pietrzyk-Reeves, ‘Normative Political Theory’, Teoria Polityki, No. 1, 2017, pp. 173-185 https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=638184
D. Pietrzyk-Reeves, Civil Society, Democracy and Democratization. Peter Lang, Frankfurt am  Main, 2016.
Dorota Pietrzyk-Reeves (ed.), ‘The Jagiellonian Idea: Past and Present’, Politeja, No. 51, 2017.
D. Pietrzyk-Reeves, ‘Civic and institutional dimensions of democratization in Ukraine: the role of  civic unity’, Studia Politologica Ucraino-Polona, Vol. 5, 2015, pp. 102-110.
D. Pietrzyk-Reeves, ‘Neorepublikańska filozofia publiczna i model demokracji’ (Neorepublican public philosophy and the model of democracy), Etyka, Vol. 48, 2014, pp. 120-138.
D. Pietrzyk-Reeves, Ład rzeczypospolitej. Polska myśl polityczna XVI wieku a klasyczna tradycja republikańska, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, 465 s.
D. Pietrzyk-Reeves, Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła, Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2004. Drugie wydanie: 2012, Wydawnictwo UMK.
D. Pietrzyk-Reeves and M. Kułakowska (eds.), Studia nad wielokulturowością. Księgarnia Akademicka, Kraków 2010.
D. Pietrzyk-Reeves (ed.), Pytania Współczesnej filozofii polityki (Issues in Contemporary Political Philosophy), Jagiellonian University Press, 2008.
D. Pietrzyk-Reeves, Weak Civic Engagement? Post-Communist Participation and Democratic Consolidation, Polish Sociological Review, 2008, No. 1 (161), pp. 73-
D. Pietrzyk-Reeves, ‘Corruption and Democratization: A Civic Republican View’, Acta Politica, Vol. 41, No. 4, 2006 pp. 370-389.
D. Pietrzyk-Reeves, ‘Deliberative Democracy and Citizenship’, Polish Political Science. Yearbook, 2006, Vol. XXXV, pp. 43-64. 
D. Pietrzyk-Reeves, ‘From Schumpeter to the Ideal of Participation: A Few Questions for Radical Democrats’, Politeja, No. 2(4) 2005, pp. 379-396.