Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Dominik Sieklucki, prof. UJ

Aktualnie pełnione funkcje:

Pracownik Katedry Współczesnych Systemów Politycznych od 2005 r.
 

Przebieg kariery naukowej:

Mgr politologii (2000 r.), doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2004 r.), doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (2016 r.)
 

Zainteresowania badawcze:

Systemy polityczne, systemy wyborcze, systemy partyjne, samorząd terytorialny i administracja publiczna. Autor ponad trzydziestu publikacji naukowych  w tym monografii: Dynamika systemu wyborczego III Rzeczypospolitej na tle historycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015 oraz Partie lewicy i centrolewicy w polskim systemie partyjnym. Aktywność SLD, PSL i UP na polskiej scenie politycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.