Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci i prace doktorskie

Doktoranci Zakładu

mgr Marta Hoffmann, temat pracy badawczej: Światowa Organizacja Zdrowia jako agent procesów medykalizacyjnych na świecie

mgr Magdalena Godowska (Instytut Europeistyki UJ), temat pracy badawczej: Transfer wiedzy naukowej do decydentów politycznych i podmiotów publicznych

mgr Piotr Szafruga, temat pracy badawczej: Zastosowanie teorii spontanicznego porządku w naukach politycznych

Prace doktorskie obronione w Zakładzie Teorii Polityki i Państwa w ostatnich 5 latach

1. Metody prognostyczne i ich wykorzystanie w procesie podejmowania decyzji politycznych, 2016; Autor: dr Adrian Gorgosz, Promotor pracy: prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer

2. Zastosowanie metod jakościowych w badaniach politologicznych, 2015; Autor: dr Joanna Gajda, Promotor pracy: prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer

3. Podejmowanie decyzji przez organizacje międzynarodowe w sytuacjach niespodziewanych zagrożeń. Analiza wybranych przypadków, 2015, Autor: dr Katarzyna Durkalec, Promotor pracy: prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer

4. Wykorzystanie badań ewaluacyjnych w procesach podejmowania decyzji politycznych, 2014; Autor: dr Iwona Reichardt, Promotor pracy: prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer (praca wyróżniona w Konkursie Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2014 roku)

5. Global governance – podejście badawcze w stosunkach międzynarodowych, 2013, Autor: dr Magdalena Kozub-Karkut, Promotor pracy: prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer

6. Elita władzy jako interdyscyplinarny przedmiot badań nauk społecznych - perspektywa socjologiczna, politologiczna i psychologiczna, 2011, Autor: dr Łukasz Paw, Promotor pracy: prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer

7. Polska transformacja w świetle teorii modernizacyjnych, 2011, Autor: dr Wojciech Musiał, Promotor pracy: prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer (praca nagrodzona i opublikowana w ramach Konkursu Monografie Fundacji Nauki Polskiej)