dr Bożena Bankowicz

 

Politolog, absolwentka kieunku nauki polityczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce.

Zainteresowania naukowe koncentruje wokół współczesnej historii politycznej, ruchów i idei politycznych oraz zagadnień związanych z relacjami religia - polityka.

 

Wybrane publikacje

  1. Ze studiów nad dziejami Kościoła i katolicyzmu w PRL, Kraków 1996 (współautor)
  2. Główne nurty współczesnej polskiej myśli politycznej, Kraków 1996 (współautor)
  3. Słownik polityki, Warszawa 1999 (współautor)
  4. Historia polityczna świata XX wieku. 1901-1945, Kraków 2004 (współautor)
  5. Słownik historii politycznej świata 1901-2005, Kraków 2006 (współautor)