dr hab. Adrian Tyszkiewicz

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze:

  • historia polityczna Polski XX/XXI w. (ruchy i ugrupowania polityczne, system społeczno - polityczny oraz gospodarczy, postawy polityczne – generacje polityczne)
  • polska myśl polityczna XX/XXI –  doktryna polskiego nacjonalizmu i jej ewolucja, myśl państwowa
  • historia  i współczesna polityka krajów Europy Środkowo – Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru słowiańskiego
  • geografia polityczna i geopolityka (m.in.aspekty metodologiczne, historyczne oraz kierunki rozwoju)
  • polityka gospodarcza (aspekt funkcjonalny oraz instytucjonalny)

 

Prowadzone projekty badawcze:

  • Stronnnictwo Demokratyczne w PRL – ugrupowanie polityczne w niedemokratycznym systemie
  • Ze Lwowa do Londynu – biografia polityczna Zdzisława Henryka Stahla

Planowane projekty badawcze:

  • Nacjonalizm polski XXI wieku? – myśl społeczno – polityczna Romana Giertycha
  • Oblicze polityczne polskiego Stanisławowa i Tarnopola 1918 - 1939