Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Anna Pruska

Tytuł rozprawy: U.S. Swiss Relations in the context of Swiss Banking Secrecy from World War II until 2016

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Andrzej Mania

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Streszczenie rozprawy (summary): English version

Recenzje rozprawy doktorskiej

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Magdalena Musiał-Karg, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr. Patric Emmenegger (University of St.Gallen)

Harmonogram

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 5.12.2017

Powołanie recenzentów: 6.11.2018

Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony: 9.04.2019

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 7.05.2019

Nadanie stopnia doktora: 7.05.2019