dr hab. Piotr Borowiec

Stanowisko: adiunkt z dr hab.

Absolwent socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauki o polityce. Autor ponad 50 artykułów z zakresu socjologii polityki, teorii polityki i metodologii, a także dwóch monografii dotyczących międzywojennego koncernu prasowego Ilustrowany Kurier Codzienny: Jesteśmy głosem milionów (2005) i Między sensacją a nauką (2005) oraz monografii Czas polityczny po rewolucji (2013), współautor monografii Struktury organizacyjne polskich partii politycznych (2010), Kim jesteś, politologu? Historia i stan dyscypliny w Polsce, tom I (2011), tom II (2012). Współredaktor prac: Czas społeczeństwa obywatelskiego. Między teorią a praktyką (2006), Kraków polityczny 2005. Rzecz o partiach i wyborach (2006), Samotność idei? Społeczeństwo obywatelskie we współczesnym świecie (2007), Globalizacja – nieznośne podobieństwo? Świat i jego instytucje w procesie uniformizacji (2008), Ilustrowany Kurier Codzienny (1910-1939) (2010), Odmiany współeczesnej nauki o polityce tom I i II (2014), Political Science in Europe at the Beginning of 21st Century (2015).

Zainteresowania badawcze:

Zainteresowania naukowe skupiają się przede wszystkim na dwóch podstawowych zagadnieniach. Pierwszym jest badanie przekształceń współczesnej polskiej polityki, szczególnie wyjaśnienie jej zmian w powiązaniu z wykorzystaniem czasu w polityce oraz jego odbioru przez społeczeństwo. Szczególnie interesującymi zagadnieniami są także kwestie dotyczące sposobu i zakresu oddziaływania czasu na społeczeństwo, w tym także na sferę polityczną. W zainteresowanie współczesną polską wpisują się badania nad strukturami polskich partii politycznych, programami politycznymi i kampaniami wyborczymi. Drugim są zagadnienia z zakresu teorii polityki i jej wybranych aspektów, np.: analiza elementarnych podstaw metodologicznych politologii oraz problem ograniczeń i wartości poznawczej wiedzy politologicznej. Do tej tematyki należy zaliczyć także problemy dotyczące podmiotów polityki, wartości i norm politycznych, analiza stosunków politycznych i interesów politycznych a także teorie działań politycznych i decyzji politycznych. Oba pola zainteresowań wpisują się w tematykę szeroko rozumianej socjologii polityki oraz politologii science.