Powrót

ZMIANA TERMINU REJESTRACJI NA ZAJĘCIA NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

 

Rejestracja na zajęcia w Instytucie Nauk Politycznych
i Stosunków Międzynarodowych

Studia niestacjonarne od 11.10.2017 do 17.10.2017 r.

  1. Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne:

Dla studentów studiów niestacjonarnych rozpocznie się 11.10.2017 r. od godz. 800,
a zakończy 17.10.2017 r. o godz. 2359. W tym terminie należy dokonać ostatecznych korekt w planie zajęć.

  1. Rejestracja jest przeznaczona dla studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych I i II stopnia: politologii,  stosunków międzynarodowych oraz bezpieczeństwa narodowego

  2. Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez INPiSM UJ w ramach studiów stacjonarnych oprócz: wychowania fizycznego i lektoratów języków obcych, na które zapisy są prowadzone przez odpowiednie jednostki UJ.

  3. Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zarejestrowania się na niego i zadeklarowania go w systemie USOSweb.

  4. Dokonując wyboru kursu należy zarejestrować się na wszystkie zajęcia związane z wybranym kursem (tj. zarówno wykłady, jak i ćwiczenia, konwersatoria, itp.). Osoba zarejestrowana na konkretne zajęcia musi je zrealizować w całości. W innym wypadku kurs nie będzie zaliczony.

  5. W trakcie trwającej rejestracji student może się wyrejestrować z uprzednio wybranego przedmiotu. Po zamknięciu rejestracji, jednak nie później niż do dnia regulaminowego terminu złożenia deklaracji, na pisemny wniosek studenta Dyrektor Instytutu może wyrazić zgodę na rezygnację z wybranego przedmiotu.

  6. Studenci pragnący zarejestrować się na przedmiot do wyboru z innego kierunku powinni skontaktować się z sekretariatem jednostki prowadzącej ten przedmiot.

  7. Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu w dniu rejestracji. Podpięcia dokonuje w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia. UWAGA: system USOS podpina Państwu automatycznie przedmioty pod kierunek, jednak, aby podpięcie było prawidłowe, należy każdy z przedmiotów podpiąć również pod ETAP STUDIÓW (np. 1 rok politologii, rok akad. 2017/18).

  8. Student nie może "kliknąć" w przycisk "zgłoś do rozliczenia", który znajduje się w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Zaliczenia etapów. Takie zgłoszenie spowoduje trwałe zablokowanie możliwości rejestracji i podpięć przedmiotów. Osoby, które błędnie zgłosiły się do rozliczenia powinny zgłosić się do Sekretariatu.

Po dokonaniu rejestracji studenci drukują z USOS-a deklarację przedmiotów wybranych na semestr zimowy. Podpisaną przez studenta deklarację należy złożyć do 27.10.2017 r. w Sekretariacie.