Powrót

Zarządzenie nr 24 Rektora UJ z 10 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej

 

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UJ www.bip.uj.edu.pl zostało zamieszczone zarządzenie nr 24 Rektora UJ z 10 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Proszę o zapoznanie się z treścią zarządzenia.