Powrót

Godziny dziekańskie w czwartek 14 kwietnia

 

Uprzejmie informujemy, że Pan Dziekan dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ, ustalił godziny dziekańskie w dniu 14 kwietnia 2022 roku (czwartek) od godziny 13:00.

https://wsmip.uj.edu.pl/aktualnosci/ogloszenia