Powrót

dr Iwona Krzyżanowska - Skowronek - egzamin dla I roku BN przeniesiony z 16.06.20 na 19.06.20

Aktualizacja terminu egzaminu:

Teorie bezpieczeństwa - I BN - egzamin w dniu 19.06.2020, godz.10:00