Powrót

dr hab. Krystyna Daniel zajęcia w dn.9-11/10/17

 

Z powodu wyjazdu służbowego, wszystkie zajęcia Pani Profesor Daniel w dniach 9-11/10/17 zostaja odwołane.

Wykłady zostaną odrobione w  terminie ustalonym ze Studentami.