Powrót

prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek - seminarium i dyżur w dniu 25.04.br.

 

Z powodu udziału w konferencji Pani Profesor Bujwid-Kurek, odwołuje dzisiejszy dyżur i seminarium. Seminarium zostanie odrobione w innym terminie, ustalonym ze Studentami.