Powrót

dr Małgorzata Kułakowska - informacja o terminach zaliczeń

 


- Metody badawcze w stosunkach międzynarodowych - warsztat - zaliczenie w formie projektu, termin na przesyłanie projektów: 20 czerwca

- Social and political issues in contemporary Britain - konwersatorium - zaliczenie w formie kolokwium i obowiązkowego eseju - termin na przesłanie esejów: 31 maja, termin kolokwium: 15 czerwca