Nadanie stopnia

Na Radzie nadającej stopień doktora wskazana jest  obecność doktoranta.

Po nadaniu przez Radę  stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji  można uzyskać odpowiednie zaświadczenie. Ponadto należy zwrócić legitymację doktoranta.
 

SYNABA

Aby znaleźć się w bazie Ludzi Nauki (OPI) (Polacy posiadający co najmniej stopień doktora; uczeni polscy za granicą; obcokrajowcy pracujący w polskich placówkach naukowych i badawczo-rozwojowych oraz będący członkami Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, a także bedący promotorami i recenzentami polskich prac badawczych), należy uzupełnić i wysłać formularz: http://www.nauka-polska.pl/nauka_formularz_ludzie.html