Rusza rekrutacja do progrmu MOST na semestr letni 2020/21

 

Strony internetowe

Strona główna programu MOST

MOST dla studentów - strona UJ

MOST dla doktorantów - strona UJ

 

 

Informacje ogólne o programie MOST

 

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu polskich uczelni partnerskich.

Działający od prawie 15 lat Program umożliwia studiowanie na jednym z ponad dwudziestu najlepszych ośrodków akademickich w Polsce, a każda zainteresowana osoba z pewnością znajdzie w nim ofertę dla siebie. „MOST" ma ich ponad 1000 na studiach licencjackich oraz kolejny 1000 na studiach uzupełniających magisterskich. Oczywiście także osoby studiujące w systemie jednolitych studiów magisterskich znajdą coś dla siebie, a pakiet ponad 200 ofert skierowany jest wyłącznie do doktorantów.

Co najistotniejsze Program „MOST" umożliwia studiowanie na uczelni przyjmującej nie tylko na takim samym kierunku jak na uczelni macierzystej, ale także na kierunku pokrewnym. Skorzystanie z oferty Programu jest możliwe nawet wtedy, gdy było się już uczestnikiem Programu Erasmus. Zasada oczywiście działa również w drugą stronę – bycie MOST-owiczem nie uniemożliwi wyjazdu „na Erasmusa".

 

Rekrutacja do programu MOST

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów. O miejsce z MOST-owej oferty mogą się ubiegać:

  • studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich
  • studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia;
  • studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;
  • doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich

Rekrutacja na MOST odbywa się dwa razy w roku:

  • od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)  -TRWA!
  • od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni).

 

Wszelkie szczegóły na temat Programu dostępne są na www.most.amu.edu.pl

Aby skorzystać z udziału w Programie MOST, należy zapoznać się z aktualną ofertą miejsc na poszczególnych uniwersytetach, przygotowywaną przez UKK, która dostępna jest pod adresem: https://most.uka.uw.edu.pl <-- REJESTRACJA NA PROGRAM MOST

 

Informacje o możliwości skorzystania przez uczestników programu MOST z oferty domów studenckich

Studenci i doktoranci biorący udział w Programie MOST mogą ubiegać się o miejsce w domu studenckim. Podstawą starania się o miejsce w DS. jest złożenie odpowiednich dokumentów w wyznaczonym terminie i złożenie ich w Dziale Nauczania UJ.

 

Koordynatorzy programu MOST

Koordynatorzy uczelniani:

  • Studentki i studenci

mgr Paulina Popowicz

Dział Nauczania UJ

31-007 Kraków ul. Gołębia 24, pok. 5.

tel. 12 663-11-35

  •  Doktorantki i doktoranci

mgr Agnieszka Łagan

Dział Nauczania UJ

31-007 Kraków ul. Gołębia 24 
tel. 12 663-10-24

 

Koordynator w INPiSM UJ:

 

mgr Agnieszka Dębska

INPiSM UJ

30-059 Kraków, ul. W.Reymonta 4, pok.433

tel. 12 663-27-94

 

 

O tym jak wygląda aplikowanie do programu można przeczytać TUTAJ