dr Małgorzata Kułakowska

Absolwentka politologii oraz socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka kilkunastu artykułów poświęconych tematyce wielokulturowości, migracji oraz społeczeństwa brytyjskiego, monografii „W poszukiwaniu spójności wspólnotowej. Polityka rządu brytyjskiego w latach 2001-2010” (2018) oraz współredaktor prac zbiorowych: „Studia nad wielokulturowością” (2010), „Political Science in Europe at the Beginning of the 21st Century” (2015), „Oblicza kampanii wyborczych 2015” (2016). Sekretarz redakcji Rocznika „Teoria Polityki”.

Zainteresowania badawcze:

Zainteresowania naukowe koncentrują się w dwóch obszarach. Po pierwsze jest to analiza współczesnych przemian społeczeństwa brytyjskiego, zwłaszcza relacji pomiędzy poszczególnymi społecznościami etnokulturowymi w kontekście takich zmian politycznych jak dewolucja czy Brexit. Po drugie, jest to szeroko rozumiana tematyka antropologii politycznej, kulturowych zmian związanych między innymi z procesami migracyjnymi, uwzględniająca również metody ich badania, w tym przede wszystkim metody i techniki badań jakościowych. Oba obszary wpisują się w tematykę socjologii polityki.

Strona WWW: http://www.kulakowska.wordpress.com