dr Małgorzata Kułakowska

Absolwentka politologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i filologii angielskiej Uniwersytetu Pedagogicznego. Autorka szeregu artykułów poświęconych tematyce wielokulturowości, społeczeństwa brytyjskiego oraz etniczności, współautorka materiałów szkoleniowych dla nauczycieli Different faces of Britishness (2012), współredaktorka prac: Studia nad wielokulturowością (2010), Political Science in Europe at the Beginning of 21st Century (2015)

Zainteresowania badawcze:

Zainteresowania naukowe koncentrują się w dwóch obszarach. Po pierwsze jest to analiza współczesnych przemian społeczeństwa brytyjskiego, zwłaszcza relacji pomiędzy poszczególnymi społecznościami etnokulturowymi w kontekście takich zmian politycznych jak dewolucja czy Brexit. Po drugie, jest to szeroko rozumiana tematyka antropologii politycznej, kulturowych zmian związanych między innymi z procesami migracyjnymi, uwzględniająca również metody ich badania, w tym przede wszystkim metody i techniki badań jakościowych. Oba obszary wpisują się w tematykę socjologii polityki.

Strona WWW: http://www.kulakowska.wordpress.com