Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Magdalena Lisińska

Tytuł rozprawy: Ideologizacja polityki zagranicznej Argentyny w ramach Procesu Reorganizacji Narodowej 1976-1983

Promotor rozprawy: dr hab. Artur Gruszczak, prof. UJ

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Streszczenie rozprawy (summary): English version

Recenzje rozprawy doktorskiej

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Katarzyna Krzywicka, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Stanisław Kosmynka, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

Harmonogram

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 22.11.2016

Powołanie recenzentów: 13.03.2018

Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony: 4.09.2018

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 2.10.2018

Nadanie stopnia doktora: 9.10.2018 r. z wyróżnieniem