Katedra Współczesnych Transformacji Politycznych

Obszar zainteresowań badawczych

Transformacja ustroju politycznego państw Europy Południowej i Środkowo- Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem państw pojugosłowiańskich i systemu politycznego Rzeczpospolitej Polskiej.

Transformacja ruchów politycznych oraz relacje między religią i polityką we współczesnym świecie.

Polski system polityczny po 1989 r, transformacja ustrojowa i gospodarcza w Polsce, polski system partyjny, ewolucja polskiego parlamentaryzmu na tle porównawczym, sądownictwo jako element systemu politycznego.

Kontakt

Adres Katedry:
ul. Reymonta 4
30-059 Kraków


Adres e-mailowy: ewa.bujwid-kurek@uj.edu.pl

Korespondencję należy kierować na adres:

Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
ul. Reymonta 4
30-059 Kraków

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek

 

Stanowisko: profesor

Zainteresowania badawcze:

Główne nurty zainteresowań badawczych skupiają się na na współczesnych problemach Europy Środkowo – Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem państw pojugosłowiańskich (Słowenii. Chorwacji, Macedonii, Bośni i Hercegowiny, Serbii, Czarnogóry, Kosowa).
 
 

dr Jacek Sokołowski

Kierownik Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze:

Ur. 1975 r., ukończył w 2000 r. studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim; w 2005 r. obronił doktorat na Uniwersytecie w Heidelbergu i od tego czasu łączy praktykę prawniczą z pracą akademicką. Zainteresowania: ekonomiczna analiza prawa w kontekście decyzji kolektywnych w prawie prywatnym i publicznym, stanowienie prawa w ujęciu empirycznym, zachowania ugrupowań parlamentarnych, sądownictwo jako element systemu politycznego. Autor m. in.: Wybrane aspekty funkcjonowanie Sejmu w latach 1997-2007 oraz współtwórca systemu bazodanowego ISQAL do analizy ilościowej głosowań parlamentarnych.

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji

dr Wiktor Hebda

Stanowisko: asystent z dr

Zainteresowania badawcze:

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Współczesnych Transformacji Politycznych INPiSM UJ. Doktorat w 2017 r. na podstawie dysertacji Serbsko-chorwackie stosunki polityczne na przełomie XX i XXI wieku, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Bujwid-Kurek. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół: kwestii politycznych i gospodarczo-społecznych państw Europy Środkowej, Wschodniej oraz Bałkanów, ze szczególnym uwzględnieniem państw pojugosłowiańskich; problematyki bezpieczeństwa energetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem strategii energetycznych; kwestii z zakresu mniejszości etnicznych, religijnych i migracji we współczesnym świecie.

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji