Katedra Współczesnych Transformacji Politycznych

Obszar zainteresowań badawczych

Transformacja ustroju politycznego państw Europy Południowej i Środkowo- Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem państw pojugosłowiańskich i systemu politycznego Rzeczpospolitej Polskiej.

Transformacja ruchów politycznych oraz relacje między religią i polityką we współczesnym świecie.

Polski system polityczny po 1989 r, transformacja ustrojowa i gospodarcza w Polsce, polski system partyjny, ewolucja polskiego parlamentaryzmu na tle porównawczym, sądownictwo jako element systemu politycznego.

Kontakt

Adres Katedry: ul Mickiewicza 3/pokój nr 319
Adres e-mailowy: ewa.bujwid-kurek@uj.edu.pl

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek

 

Stanowisko: profesor

Zainteresowania badawcze:

Główne nurty zainteresowań badawczych skupiają się na na współczesnych problemach Europy Środkowo – Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem państw pojugosłowiańskich (Słowenii. Chorwacji, Macedonii, Bośni i Hercegowiny, Serbii, Czarnogóry, Kosowa).
 
 

dr Bożena Bankowicz

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze:

Politolog, absolwentka kieunku nauki polityczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, zainteresowania naukowe koncentruje wokół współczesnej historii politycznej, ruchów i idei politycznych oraz zagadnień związanych z relacjami religia - polityka.

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji

dr Jacek Sokołowski

Kierownik Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze:

Ur. 1975 r., ukończył w 2000 r. studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim; w 2005 r. obronił doktorat na Uniwersytecie w Heidelbergu i od tego czasu łączy praktykę prawniczą z pracą akademicką. Zainteresowania: ekonomiczna analiza prawa w kontekście decyzji kolektywnych w prawie prywatnym i publicznym, stanowienie prawa w ujęciu empirycznym, zachowania ugrupowań parlamentarnych, sądownictwo jako element systemu politycznego. Autor m. in.: Wybrane aspekty funkcjonowanie Sejmu w latach 1997-2007 oraz współtwórca systemu bazodanowego ISQAL do analizy ilościowej głosowań parlamentarnych.

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji