dr Magdalena Trzcionka

Podstawowe informacje:

Adiunkt, doktorat z nauk o polityce (Uniwersytet Jagielloński, 2011): „Sankcje gospodarcze w polityce zagranicznej USA po II wojnie światowej".

Zainteresowania badawcze:

 1. ekonomia międzynarodowa
 2. zjawisko finansyzacji sektorów gospodarki realnej
 3. sieć bezpieczeństwa finansowego funkcjonująca na poziomie globalnym, regionalnym i krajowym
 4. geoekonomia stosunków międzynarodowych
 5. ekonomiczne instrumenty polityki zagranicznej
 6. konkurencyjność międzynarodowa gospodarek narodowych
 7. ekonomizacja bezpieczeństwa

Prowadzone tematy badawcze:

Koncepcja geoekonomii Luttwaka versus międzynarodowa konkurencyjność gospodarek narodowych.

Planowane projekty badawcze:

Konkurencyjność międzynarodowa we współczesnej gospodarce światowej w kontekście geoekonomii relacji transatlantyckich jako przykład kooperatywnego konkurowania (cooperative competition).

Wybrane publikacje

Monografie

 1. Bałut M., Pelikan-Krupińska M., Świerczyńska J., (2007) Podstawy makroekonomii. Ćwiczenia, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, liczba stron 111.

Publikacje w czasopismach i pracach zbiorowych

 1. Trzcionka M., (2012), Poland – the country still in an institutional transformation, Multikulturális Műhely: tanulmányok 2., szerk. Láczay Magdolna, Bocsi Veronika,  Hajdúböszörmény: A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési És Felnőttképzési Kar, s.116 – 124.
 2. Trzcionka M., (2008), U.S. Economic Sanctions against China as a Reaction to Human Rights Abuses During the Tiananmen Crisis, Journal of American Studies, vol. 9, Krakow: Jagiellonian University Press, s. 85-94.
 3. Trzcionka M., (2008) Przegląd polityki sankcyjnej Stanów Zjednoczonych wobec Chin w latach 1950 - 2001, [W:] red. K. Budzowski, Wybrane aspekty handlu międzynarodowego, Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM, s. 173-182.
 4. Bałut M., (2007) Unilateralne sankcje gospodarcze w polityce zagranicznej USA wobec Iranu po 1979 r., w: Gospodarcze i społeczne relacje współczesnego świata. Zeszyty Naukowe KSW pod red. K. Budzowskiego, Kraków: Krakowska Szkoła Wyższe im. A.F. Modrzewskiego, s. 9-25.
 5. Bałut M., (2006) Motywy inicjowania postępowań antydumpingowych, w: Znaczenie czynników ekonomiczno-społecznych na tle zjawiska globalizacji, Współczesne determinanty stosunków międzynarodowych. Materiały konferencyjne pod red. B. Bednarczyk i M. Lasonia, Kraków: Krakowska Szkoła Wyższa im. A.F. Modrzewskiego, s. 101-112.