dr Marek Czajkowski

Działalność naukowa

Prowadzone prace badawcze:

Obrona przeciwrakietowa w stosunkach międzynarodowych, aspekty teoretyczne i praktyczne, w szczególności jej bieżąca i perspektywiczna rola w strategiach bezpieczeństwa i polityce zagranicznej państw

Planowane prace badawcze:

Rola przestrzeni kosmicznej we współczesnych stosunkach międzynarodowych w ujęciu politycznym, gospodarczym, militarnym, ekologicznym, etc. Zastosowania systemów kosmicznych w sferze bezpieczeństwa oraz ich rola w polityce bezpieczeństwa państw. Komercyjne zastosowanie systemów kosmicznych i ich rola w światowej gospodarce i strategiach ekonomicznych państw. Kosmiczne zagrożenia globalnego bezpieczeństwa, antropogenie i naturalne oraz współpraca międzynarodowa z tym związana.

Wybrane publikacje

Monografie:

 1. „Rosja w Europie"; Wydawnictwo DANTE, Kraków 2003, s. 222.
 2. „Obrona przeciwrakietowa w stosunkach międzynarodowych"; Wydawnictwo UJ, Kraków 2013, s. 380.

Artykuły i fragmenty prac zbiorowych:

 1. „Otwarcie NATO a nowa architektura bezpieczeństwa europejskiego", w: Erhard Cziomer (red.), „Polska o krok od NATO"; Fundacja MCRD, Kraków 1998, s. 95 – 117.
 2. „Polityka bezpieczeństwa Rosji u progu XXI wieku", w: Erhard Cziomer (red.),  „Raport o bezpieczeństwie 2000"; Fundacja MCRD, 2001, s. 145 – 177.
 3. „Die Haltung Polens gegenüber Russland unter besonderer Berücksichtigung der Zukunft Kaliningrads", w: Helmut Hubel (Hrsg.), „Die Ostbeziehungen der sich Erweiternden EU"; Jena 2002, s. 73 – 82.
 4. „Rosja wobec systemu bezpieczeństwa europejskiego"; „Polityka Wschodnia" 2/2002, s. 87 – 116.
 5.  „Implikacje członkostwa Polski w UE dla Rosji", w: Erhard Cziomer, Marek Czajkowski (red.), „Międzynarodowe implikacje procesu integracji europejskiej dla Polski i Niemiec"; Wydawnictwo DANTE, Kraków 2004, s. 215 - 228.
 6.  „Russia's Place in the World – aspirations and reality"; "Przegląd Stosunków Międzynarodowych. The International Affairs Review" 2006, No. 1(153); Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006, s. 109-120.
 7. „Perspektywy zaopatrzenia krajów Unii Europejskiej w gaz ziemny z Rosji"; Politeja 1(5)/2006, s. 85-107.
 8. „Federacja Rosyjska", w: Walenty Baluk, Andrzej Czajowski (red.): „Ustroje polityczne krajów Wspólnoty Niepodległych Państw"; Acta Universitas Wratislaviensis No 2983, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, s. 41-60.
 9. „Rosja i amerykańska tarcza przeciwrakietowa"; Politeja 2(8)/2007, s. 307-336.
 10. „Miejsce UE w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej – uwarunkowania, założenia, pola konfliktu, obszary współpracy"; Krakowskie Studia Międzynarodowe numer 4 (V), Kraków 2008, s. 85-103.
 11.  „Destabilizacyjna rola Federacji Rosyjskiej w przestrzeni poradzieckiej ze szczególnym uwzględnieniem konfliktu gruzińsko-rosyjskiego", w: Irena Stawowy-Kawka (red.), „Czynniki stabilizacji i destabilizacji w stosunkach międzynarodowych na początku XXI wieku"; WUJ, Kraków 2009, s. 279-290.
 12. „Zmiany ustrojowe w Federacji Rosyjskiej a prawa i wolności obywateli", w: Dorota Gizicka (red.), „Współczesne oblicza demokracji"; Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 88-104.
 13.  „Stosunki strategiczne USA-Rosja: główne aspekty z perspektywy europejskiej"; Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Rok 8 (2010), Zeszyt 3, Lublin 2010, s. 79-99.
 14. „Geneza obrony przeciwrakietowej USA"; Politeja 1(13), 2010, s. 291-318.
 15. „Znaczenie rozwoju amerykańskiej obrony przeciwrakietowej dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Rosji. Stan i perspektywy", w: Tomasz Kapuśniak (red.), „Wspólnota Niepodległych Państw: fragmegracja – bezpieczeństwo – konflikty etniczne"; Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin-Warszawa 2011, s. 153-167.
 16. „Rosyjska obrona przeciwrakietowa", w: Agnieszka Bryc, Agnieszka Legucka, Agata Włodkowska-Began (red.), „Bezpieczeństwo obszaru poradzieckiego"; Difin, Warszawa 2011, s. 145-158.
 17. „Korea Północna vs. BMDS", w: Witold Sokała, Bartłomiej Zapała (red.), „Asymetria i hybrydowość – stare armie wobec nowych konfliktów"; BBN 2011, s. 63-75.
 18. „Obrona przeciwrakietowa NATO", w: Wojciech Gizicki (red.): „Bezpieczna Europa w bezpiecznym świecie"; Instytut Sądecko-Lubelski, Lublin 2011, s. 15-32.
 19. „Nowy START", w: Wojciech Gizicki (red.), „Bezpieczna Europa w bezpiecznym świecie"; Instytut Sądecko-Lubelski, Lublin 2011, s. 33-56.
 20. „Obrona przeciwrakietowa USA a bezpieczeństwo Polski", w: Maciej Marszałek, Grzegorz Sobolewski, Tomasz Konopka, Anna Cyran (red.), „Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym, tom I"; Wyższa Szkoła Handlowa, Kielce 2011, s. 41-54.
 21. „The Northern Spaces and Russian Nuclear Deterrence", w: Ryszard M. Czarny, Radosław Kubicki, Agnieszka Janowska, Roman S. Czarny (edit.), "The Northern Spaces – Contemporary Issues"; SCANDINAVIUM, Warszawa – Kielce 2012, s. 31-44.
 22. „Iran's Ballistic Missile Arsenal and its Place in Security and Foreign Policy of Tehran"; Ad Americam Vol. 13/2012, s. 7-21.
 23. „Obrona przeciwrakietowa jako element polityki zagranicznej i bezpieczeństwa USA", w: Michał Chorośnicki, Janusz Józef Węc, Agnieszka Czubik, Aleksander Głogowski, Iwona Krzyżanowska-Skowronek, Agnieszka Nitszke, Ewa Szczepankiewicz-Rudzka, Marcin Tarnawski (red.), „Nowe strategie na nowy wiek"; KONtekst, Kraków 2013, s. 447-462.
 24. „Obrona przeciwrakietowa Izraela", w: Robert Kłosowicz, Bogdan Szlachta, Janusz Józef Węc (red.), „Dylematy strategiczne XXI wieku"; Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, s. 221-235.
 25. „Rosyjskie siły strategiczne AD 2013", w: Anna Jach (red.): „Rosyjskie siły zbrojne"; Księgarnia Akademicka 2013, s. 61-77.

Rozdziały w podręcznikach akademickich:

 1. „Polityka bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej", w: „Rosjoznawstwo" pod red. Lucjana Suchanka; WUJ 2004, s. 397-409.
 2. „Konstytucja i system polityczny Federacji Rosyjskiej", w: „Rosjoznawstwo" pod red. Lucjana Suchanka; WUJ 2004, s. 411-420.
 3. „Nowy międzynarodowy ład polityczny w dobie globalizacji", w: „Międzynarodowe stosunki polityczne" pod red. Erharda Cziomera; KTE-AFM, Kraków 2008, s. 261-283.
 4. „Nowa pozycja i rola międzynarodowa Stanów Zjednoczonych", w: „Międzynarodowe stosunki polityczne" pod red. Erharda Cziomera; KTE-AFM, Kraków 2008, s. 285-307.
 5. „Polityczne aspekty transformacji NATO i integracji europejskiej", w: „Międzynarodowe stosunki polityczne" pod red. Erharda Cziomera; KTE-AFM, Kraków 2008, s. 309-327.
 6. „Pozycja Rosji i Wspólnoty Niepodległych Państw", w: „Międzynarodowe stosunki polityczne" pod red. Erharda Cziomera; KTE-AFM, Kraków 2008, s. 355-374.

Udział w konferencjach (wybór)

 1. Konferencja naukowa: „Unia Europejska jako globalny aktor stosunków międzynarodowych"; Międzyzdroje 26-28 kwiecień 2010: „Główne problemy polityki Unii Europejskiej wobec Rosji".
 2. Międzynarodowa konferencja naukowa: „Państwo w dobie globalizacji. Zmierzch czy odrodzenie?"; Rytro 21-23 czerwiec 2010: „Bezpieczeństwo państwa, a aktorzy niepaństwowi".
 3. Konferencja naukowa: „Asymetria i hybrydowość – stare armie wobec nowych konfliktów"; Kielce, 7 wrzesień 2010: „Korea Północna vs. BMDS"
 4. Międzynarodowa konferencja naukowa: „Niemcy, Ukraina i Polska wobec procesu budowy partnerstwa wschodniego UE"; Chorzów, 10-11 X 2010: „Potencjał współpracy Rosja-UE".
 5. Międzynarodowa konferencja naukowa: „Wspólnota Niepodległych Państw: fragmegracja-bezpieczeństwo-konflikty etniczne"; Lublin, 27 X 2010: „Znaczenie rozwoju amerykańskiej tarczy antyrakietowej dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Stan i perspektywy".
 6. Międzynarodowa konferencja naukowa: „Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym"; Kielce 11-12 maja 2011: „Obrona przeciwrakietowa USA a bezpieczeństwo Polski".
 7. Międzynarodowa konferencja naukowa: „Organizacje międzynarodowe we współczesnej polityce. Mit czy rzeczywistość?"; Rytro 29-31 maj 2011: „NATO i obrona przeciwrakietowa".
 8. Międzynarodowa konferencja naukowa: „Bezpieczeństwo współczesnego świata: wyzwania i zagrożenia"; Poznań, 15 marzec 2012: „Obrona przeciwrakietowa w Europie".
 9. Ogólnopolska konferencja naukowa: „Nowe strategie na nowy wiek – granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych"; Kraków 19-20 kwiecień 2012: „Obrona przeciwrakietowa jako element polityki zagranicznej i bezpieczeństwa USA".
 10. Konferencja naukowa: „Wdzięk Wenus, siła Marsa? Euro-Atlantycka wizja ładu światowego"; Stary Sącz 15-17 maja 2013: „Obrona przeciwrakietowa w stosunkach transatlantyckich".
 11. Konferencja naukowa „Dylematy strategiczne XXI wieku"; Kraków 27 wrzesień 2013: „Obrona przeciwrakietowa Izraela".
 12. Międzynarodowa konferencja naukowa „15 Years of Polish Membership in NATO: Experiences & Future Challenges"; Kraków 12-13 marzec 2014: „NATO's Missile Defence".

Profile w naukowych mediach społecznościowych