dr Joanna Mormul

Asystent w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (INPiSM UJ, 2016). Absolwentka stosunków międzynarodowych (2011) i filologii hiszpańskiej (2011) Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Społeczeństwo – Technologie – Środowisko” (2015), również na Uniwersytecie Jagiellońskim. Członkini Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego. Sekretarz Central European African Studies Network. Członkini Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Stypendystka The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund - SYLFF (2015). Ukończyła kursy metodologiczne na Stellenbosch University (2014, Case Study Research; Grounded Theory) oraz na London School of Economics and Political Science (2014, Ethnographic Methods and Practice). Visiting scholar w School of Environment, Education, and Development na University of Manchester (2015).

 

Zaintersowania badawcze:

 

Państwa upadłe/dysfunkcyjne, transformacje społeczno-polityczne w społeczeństwach pokonfliktowych, separatyzmy regionalne, społeczeństwo obywatelskie w krajach rozwijających się, zagrożenia bezpieczeństwa w Afryce. Główne obszary badawcze: Afryka Luzofońska, Róg Afryki, Maghreb. Prowadziła badania, m.in. w Mozambiku, Gwinei Bissau, Senegalu, Etiopii, Kenii, Maroku, Algierii i na Saharze Zachodniej.

Uczestniczyła (jako tzw. early stage researcher) w międzynarodowym projekcie badawczym: Social movements and mobilization typologies in the Arab spring (2013- 2016), finansowanym w ramach 7. Programu Ramowego UE (FP7-PEOPLE-2012-IRSES). Od 2014 roku realizuje własny projekt badawczy poświęcony dysfunkcyjności państw luzoafrykańskich, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (PRELUDIUM 6).

Publikacje

 1. Konsekwencje „rewolucji Facebooka” na południe od Sahary. Arabska wiosna w Dżibuti, w: A. Żukowski (red.), Komunikowanie w Afryce. Endo- i egzogeniczne aspekty: Polityka - Gospodarka - Społeczeństwo – Media, „Forum Politologiczne” 19, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2015, ss. 123-149.
 2. Migration from the Horn of Africa in northern Mozambique: A real security threat or a problem of state dysfunctionality, w: J. Oppenheimer, J. Pereira Leite, L. Mah (red.), “Espaço Lusófono” (1974 /2014): Trajectórias Económicas e Políticas – Textos, CEsA - Centro de Estudos sobre África, Ásia e América Latina CSG - Investigação em Ciências Sociais e Gestão Instituto Superior de Economia e Gestão / Universidade de Lisboa, Lisboa 2015, ss. 261-279.
 3. Jaśminowa rewolucja w Tunezji: zwycięstwo społeczeństwa obywatelskiego czy przebudzenie islamistów?, w: E. Szczepankiewicz-Rudzka (red.), Arabska wiosna w Afryce Północnej, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014, ss. 17-51.
 4. El invierno chileno de 2011-2012: la lucha por el derecho a la educación en Chile de la post-dictadura, w: K. Derwich, M. Kania (red.), Prawa człowieka w Ameryce Łacińskiej /Los derechos humanos en América Latina. Teoría y práctica, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, ss. 317-332.
 5. Problem łamania praw człowieka w państwach dysfunkcyjnych. Przypadek dzieci-żołnierzy, w: R. Kłosowicz (red.), Państwa dysfunkcyjne i międzynarodowe wysiłki zmierzające do ich naprawy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, ss. 245-274.
 6. Conflict Prevention in a Failed State: Guinea-Bissau and the International Peace and Prosperity Project, w: S. A. Wagner, P. M. Kreuter (red.), The Changing Places and Faces of War, Inter-Disciplinary Press, Oxford 2014, ss. 19-37.
 7. Przemyt narkotyków a zagrożenie bezpieczeństwa państw regionu Afryki Zachodniej. Casus Gwinei Bissau, w: A. Żukowski (red.), Konteksty bezpieczeństwa w Afryce. Konflikty, wojny, polityki bezpieczeństwa, „Forum Politologiczne” 17, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2014, ss. 97-121.
 8. Afrykańskie success story? Przemiany polityczne, gospodarcze i społeczne w Mozambiku po zakończeniu wojny domowej, w: J. Łapott, M. Tobota (red.), Ex Africa semper aliquid novi, Tom II, Miejskie Muzeum w Żorach / Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Żory 2014, ss. 95-116.
 9. Kłosowicz R., Mormul J., Pojęcie dysfunkcyjności państw – geneza i definicje, w: R. Kłosowicz (red.), Państwa dysfunkcyjne i ich destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, ss. 11-36.
 10. Czołowe instytucje międzynarodowe zajmujące się dysfunkcyjnością państw, w: R. Kłosowicz (red.), Państwa dysfunkcyjne i ich destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, ss. 93-124.
 11. Przebieg wyborów w Angoli – kontynuacja czy zmiana?, PCSA Working Papers Series, Polskie Centrum Studiów Afrykanistycznych, Wrocław 2013, ss. 1-9.
 12. Chilijski „11 września”: rewolucja w wolności Eduardo Freia, chilijska droga do socjalizmu Salvadora Allende i zmierzch demokracji, „Kultura i Historia”, 2012, nr 22, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/4164