dr Iwona Krzyżanowska-Skowronek

Zainteresowania naukowe:

Wybitnie teoretyczne w zakresie stosunków międzynarodowych, w tym szczególnie ujęcie normatywne, teorie o wojnie i pokoju, teorie bezpieczeństwa, funkcja predykcyjna teorii stosunków międzynarodowych, współczesne debaty teoretyczne dotyczące globalizacji i innych współczesnych zjawisk.

Prowadzone i planowane projekty badawcze:

  • kategoria zmiany w teoriach stosunków międzynarodowych – analiza porównawcza najważniejszych szkół i ujęć teoretycznych
  • bezpieczeństwo w teoriach stosunków międzynarodowych – studium badawcze poświęcone głównie współczesnym szkołom teoretycznym, zajmującym się zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem
  • prace przygotowawcze dotyczące teoretycznego wprowadzenia do prognozowania stosunków międzynawowych – aksjologiczne, logiczne i ogólnoteoretyczne problemy dotyczące prognozowania
  • współczesne badania nad wojną i pokojem – zakres działania, cel, efektywność instytutów badawczych oraz organizacji, zajmujących się problematyką pokoju