dr hab. Artur Gruszczak, prof. UJ

Działalność naukowa

Prowadzone prace badawcze:

 1. „Europejska wspólnota wywiadowcza in statu nascendi" – kierownik projektu finansowanego z grantu NCN nr 2011/01/B/HS5/00961. Efektem będzie monografia Intelligence Security in the European Union opublikowana przez wydawnictwo Palgrave Macmillan.
 2. „National Cultures of Intelligence" międzynarodowy projekt badawczy realizowany przez Universiteit Utrecht w Holandii (koordynatorzy: B. de Graaff i J.M. Nyce); członek zespołu badawczego.
 3. Badania nad współczesnym bezpieczeństwem: poszukiwanie nowego spojrzenia teoretycznego na współczesne bezpieczeństwo, umieszczonego w kontekście jego złożoności (kompleksowości) i sieciowej konfiguracji jego elementów; rozwój analizy strumieniowo-węzłowej jako narzędzia badań współczesnego bezpieczeństwa w kontekście hybrydowości i asymetrii zagrożeń i wyzwań; analiza procesu hybrydyzacji bezpieczeństwa, w tym także hybrydowej natury współczesnych konfliktów zbrojnych - projekt własny.

Planowane prace badawcze:

 1. Borders and Orders: Managing Internal Security in the European Union –monografia podejmująca zagadnienia bezpieczeństwa wewnętrznego UE oraz zarządzania granicami zewnętrznymi UE.
 2. Od Tampere do Rzymu – rozwój przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE – projekt badawczy obejmujący zagadnienia ewolucji strategicznych założeń i wieloletnich planów działania w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE od szczytu w Tampere w 1999 r. do planowanego na 2014 rok szczytu w Rzymie. Rezultatem będzie monografia przygotowana do druku w 2014 r.

Wybrane publikacje

Monografie:

 1. Ameryka Łacińska wobec kryzysu środkowoamerykańskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1996, s. 230.
 2. Problemy rządzenia w krajach Europy Środkowowschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, s. 140.
 3. Unia Europejska wobec przestępczości. Współpraca w ramach III filara, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 198
 4. Encyklopedia historyczna świata. Tom XIII – Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Australia i Oceania (współautor), Agencja Publicystyczno-Wydawnicza Opres, Kraków 2003, s. 406
 5. Historia polityczna świata XX wieku 1945-2000 (współautor – cz. V-VII), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, s. 959
 6. Ameryka Środkowa, seria „Historia państw świata w XX wieku", Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2007, s. 613
 7. Dzieje powszechne ilustrowane. Suplement, Tom IV – Lata 1963-1985 (współautorzy: M. Bankowicz, B. Bankowicz, A. Dudek), Oxford Educational, Słupsk 2009, s. 206.
 8. Dzieje powszechne ilustrowane. Suplement, Tom V – Dzieje najnowsze (współautor M. Bankowicz), Oxford Educational, Słupsk 2009, s. 270.
 9. Współpraca policyjna w Unii Europejskiej w wymiarze transgranicznym. Aspekty polityczne i prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 283

Wybrane artykuły naukowe (ostatnie trzy lata):

 1. "Immigration control and securing the EU's external borders", w: The EU's Shifting Borders. Theoretical Approaches and Policy Implications in the New Neighbourhood, red. E. Stadtmüller, K. Bachmann, Routledge, London and New York 2012, s. 213-226.
 2. "Polityka Unii Europejskiej wobec irańskiego programu nuklearnego", w: Współczesne oblicze Iranu, red. M. Chorośnicki, Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ, Kraków 2012, s. 25-39.
 3. "The state's visa policy. Mechanisms, objectives and functions", w: Migrations from Eastern European Countries to the European Union in the context of visa policy, red. M. Lesińska, E. Matejko, O. Wasilewska, Stefan Batory Foundation, Warsaw 2012, s. 21-39.
 4. „Państwa upadłe jako zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej", w:Problem upadku państw w stosunkach międzynarodowych, red. A. Mania, R. Kłosowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 173-192.
 5. „Stany Zjednoczone wobec irańskiego programu nuklearnego: pomiędzy dyplomacją a siłą", w: Amerykomania II, red. W. Bernacki, A. Walaszek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 271-289.
 6. „Cooperation of Nordic Countries in the Field of Internal Security", w: The Northern Spaces – Contemporary Issues, red. R.M. Czarny, R. Kubicki, A. Janowska, R.S. Czarny, Scandiavium, Warszawa-Kielce 2012, s. 199-216.
 7. „Dylematy Sojuszu Północnoatlantyckiego po szczycie lizbońskim 2010 roku", w: Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego, red. P. Sienkiewicz, M. Marszałek, H. Świeboda, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2012, t. III, s. 136-156.
 8. "Schengen – kłopotliwy sukces", Nowa Europa. Przegląd Natoliński, 2012, nr 2 (13), s. 25-52.
 9. "The external dimension of EU intelligence cooperation: In search of Euro-Atlantic synergies" (współautor: Piotr Rakowski), Internal Security, 2012, vol. 4, no. 2, s. 7-31.
 10. Hasła: Caribbean Legion (s. 72-74), Lee Christmas (s. 94-95), Costa Rica (s. 115-116), Juan Estrada (s. 192-193), Honduras, Intervention 1912 (s. 293-294), Charles Magoon (s. 364-366), José Alberto Medrano (s. 388-389), Óscar Mejía (s. 389-390), Carlos Romero (s. 558-559), Henry Lewis Stimson (s. 614-616), W: Encyclopedia of U.S. Military Interventions in Latin America, red. Alan L. McPherson, ABC-CLIO, Santa Barbara, CA 2013, w 2 tomach.
 11. „Polityka Unii Europejskiej wobec problemu nielegalnego handlu narządami i tkankami", w: Postępy w transplantologii. Transplantologia praktyczna, t. 4, red. L. Pączek, B. Foroncewicz, K. Mucha, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 239-254.
 12. "EU Intelligence-led Policing: The Case of Counter-terrorism Cooperation", w: New Challenges for the EU Internal Security Strategy, red. M. O'Neill, K. Swinton, A. Winter, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2013, s. 16-39.
 13. "Centrum Analizy Wywiadowczej Unii Europejskiej i jego rola w strategii bezpieczeństwa UE", w: Dylematy strategiczne XXI wieku, red. R. Kłosowicz, B. Szlachta, J.J. Węc, Kraków 2013, s. 273-283.
 14. "EU security privatization – the Nordic model", w: Dyplomacja w życiu. Życie w dyplomacji, red. J. Jaskiernia, W. Saletra, Perpetuum Mobile, Kielce 2014, ss. 139-153.

Udział w konferencjach (ostatnie trzy lata):

 1. Instytut Studiów Strategicznych & Fundacja im. Konrada Adenauera, V Forum Bezpieczeństwa Euroatlantyckiego, „NATO i Unia Europejska na rzecz bezpiecznej Europy", Kraków, 9.02.2012, prowadzący panel III: Współpraca w sferze bezpieczeństwa między UE i NATO
 2. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce,  European Council on Foreign Relations - Warsaw Office, Fundacja Batorego, "Managing the EU in the times of crisis: "trio presidency" as an experience-sharing instrument", Warszawa, 20.03.2012, uczestnik dyskusji
 3. University of Abertay & UACES Collaborative Research Network "Policing and European Studies", New Challenges for the EU Internal Security Strategy, Dundee, 30.03.2012, referat:  "EU intelligence-led policing – the case of counter-terrorism cooperation"
 4. University of Edinburgh / British International Studies Association, International BISA-ISA conference, Diversity in the Discipline: Tension or Opportunity in Responding to Global Challenges, Edynburg, 20-22.06.2102, referat "Theorising security in international relations: Eclecticism or hybridisation?"
 5. CERGE-EI, Joint CISS/KEYNOTE Conference, "Between the Global and the Local: Actors, Institutions and Processes", Praga, 24-26.06.2012, przewodniczący panelu TC 2 – Non-traditional and Transnational Threats, referat "Intelligence Tradecraft in the European Union".
 6. International Political Science Association,22nd World Congress of Political Science, "Reordering Power, Shifting Boundaries", Madryt, 8-12.07.2012, sesja CS.723, referat: "Do smart borders make good fences? The EU's experience in an integrated border management"; sesja CS.098, referat: "The external dimension of EU intelligence cooperation: In search of Euro-Atlantic Synergies" (współautor: Dr Piotr Rakowski)
 7. Uniwersytet Jagielloński & CEEISA, 9th Convention of the Central and East European International Studies Association "Boundaries In/Of International Relations", Kraków, 20-22.09.2012, przewodniczący komitetu organizacyjnego; uczestnik panelu SB2 - Borders Within Europe II, referat: "EU intelligence cooperation – in search of synergies"
 8. Uniwersytet Jagielloński – Dowództwo Wojsk Specjalnych, Security Conference "Beyond Neptune Spear – Special Operations Forces versus postmodern international security threats", Kraków, 24.05.2013, referat: "The power of connectivity: toward post-asymmetric warfare"; moderator sesji II.
 9. CISS/UNU-CRIS Joint Conference "Co-Operation, Integration, and Alliances: Regional and Global Perspectives, Challenges and Solutions", Brugia, 19-21.06.2013, przewodniczący panelu WA1: Alliances: Costs and Benefits, referat: "Co-Operation, Integration, and Alliances: Transatlantic Intelligence Community in the Making".
 10. UACES 43rd Annual Conference, Leeds, 2-4.09.2013, referat: "Intelligence tradecraft and the pre-crime approach to EU internal security governance".
 11. Centrum Europejskie Natolin, International Colloquium  "EU Criminal Law and Crime Policy", Warszawa, 13.09.2013, organizator, moderator Panelu 1, referat: "EU Criminal Intelligence Model - Problems and Prospects".
 12. Uniwersytet Jagielloński, International Conference "Whither Europe? European Integration In Transformation", Kraków, 19-20.09.2013, referat: "Hybrid institutionalization of EU internal security: problems and prospects".
 13. European International Studies Association & University of Warsaw, 8th Pan-European Conference on International Relations "One International Relations or Many? Multiple Worlds, Multiple Crises", Warszawa, 18-21.09.2013, przewodniczący i dyskutant w panelu SA31-4: Theoretical Innovation and Armed Conflict"; referat: "Intelligence community as a distorted epistemic community: reflections on EU security policies" w panelu FA31-2: Institutional Solutions to Conflict?
 14. Theresan Military Academy, International Military Academic Forum iMAF 2013 Managing Future Challenges, Reichenau an der Rax (Austria), 23-27.09.2013.
 15. The Trilateral Commission, 37th European regional meeting, Kraków, 25-27.10.2013.
 16. Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, konferencja naukowa „Wokół Hindukuszu. Ocena interwencji w Afganistanie", Kraków, 29-30.10.2013, referat nt. „Ekosystem konfliktu w Afganistanie – stan obecny i perspektywy rozwoju".
 17. Wyższa Szkoła Administracji / Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych,  III Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych „Znaczenie realizmu dla rozwoju nauki o stosunkach międzynarodowych: typologia i klasyfikacja, badanie polityki zagranicznej państwa i stosunków międzynarodowych",  Bielsko-Biała, 9.11.2013, przewodniczący panelu V: Realistyczne wyjaśnienia w polityki zagranicznej państw - część I; uczestnik panelu III:  Realizm wobec rozwiązań multilateralnych, z referatem nt. „Roztropny realizm a studia wywiadowcze: rozważania nad Unią Europejską jako wspólnotą wywiadowczą".
 18. Holenderska Akademia Wojskowa (NLDA), spotkanie warsztatowe zespołu badawczego National Cultures of Intelligence; konferencja naukowa The smaller European intelligence and security services: National intelligence systems and their environments , Breda, 15-17.01.2014, referat "The Polish special services".
 19. Komisja Europejska, konferencja "An open and safe Europe – what next?", Bruksela, 29-30.01.2014, ekspert zaproszony przez Komisję Europejską.
 20. Uniwersytet Jagielloński, konferencja 15 years of Polish membership in NATO: Experiences and future challenges, Kraków, 12.13.03.2014, referat "NATO as a smart actor of global security".
 21. 55. Annual Convention of the International Studies Association, Spaces and Places: Geopolitics in an Era of Globalization; Toronto, 26-29.03.2014, referat "Intelligence Support for Diplomacy: Information Sharing and the Common Foreign and Security Policy of the European Union" w panelu WD33: European Union and World Challenges; dyskutant w panelu WA72: Ethnic Cleavages and Global Consequences; uczestnik "okrągłego stołu" TC42: Winners and Losers of Globalization: A Comparative Interdisciplinary Understanding.
 22. Centrum Europejskie Natolin, międzynarodowa konferencja naukowa "Bezpieczeństwo i integracja. Nowy program rozwoju przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE", Warszawa, 1.04.2014, organizator, przewodniczący sesji I, referat Nowy program rozwoju przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE. Stanowisko Forum „WSiSW UE"
 23. Instytut Studiów Strategicznych & Fundacja im. Konrada Adenauera, międzynarodowa konferencja Defence Matters. Nowe wyzwania polityki bezpieczeństwa NATO i UE, Kraków, 4.04.2014, uczestnik panelu III: „Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE po szczycie w grudniu 2013".

Profile w naukowych mediach społecznościowych:

Academia: https://jagiellonian.academia.edu/ArturGruszczak

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Artur_Gruszczak