Katedra Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej

Obszar zainteresowań badawczych

Katedra prowadzi badania problemów stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego, polityki zagranicznej Polski i wybranych państw, zwłaszcza z obszaru euroatlantyckiego i Wspólnoty Niepodległych Państw oraz globalizacji i jej skutków dla zmian w światowym układzie sił. Szczegółowe zainteresowania badawcze pracowników oraz opis realizowanych projektów znaleźć można w poniżej przedstawionych biogramach.

Kontakt

Katedra
Al. Mickiewicza 3
pokoje 212 i 213

Korespondencję należy kierować na adres:

Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
ul. Jabłonowskich 5
31-114 Kraków

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Robert Kłosowicz

Stanowisko: profesor

Zainteresowania badawcze:

Specjalizuje się w badaniach nad relacjami między dyplomacją a siłami zbrojnymi, zagadnieniami bezpieczeństwa międzynarodowego i konfliktami zbrojnymi. W sferze jego zainteresowań znajduje się także historia USA, epoka napoleońska i stosunki międzynarodowe w Afryce Subsaharyjskiej.

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji

dr hab. Tomasz Młynarski, prof. UJ

Stanowisko: profesor

Zainteresowania badawcze:

 1. Bezpieczeństwo energetyczne, problemy niedoboru surowców i geopolityka surowcowa, polityka klimatyczna UE  i rozwój międzynarodowego reżimu zmian klimatu, międzynarodowa ochroną środowiska.
 2. Integracja europejska, reformy instytucjonalne UE, rozszerzenie UE, polityka bezpieczeństwa i obrony UE, integracja walutowa.
 3. Polityka zagraniczna współczesnej Francji, polityka sródziemnomorska Francji, stosunki euro-atlantyckie,  konflikty i reagowanie kryzysowe.

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji

dr Edyta Chwiej

Stanowsiko: adiunkt

Zainteresowania badawcze:

 1. Stosunki polityczne i gospodarcze na Półkuli Zachodniej, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków azjatycko-latynoamerykańskich.
 2. Polityka zagraniczna Polski, uwarunkowania, miejsce Polski na arenie międzynarodowej, stosunki z najważniejszymi partnerami politycznymi
  i gospodarczymi.
 3. Bezpieczeństwo ekonomiczne państw, zagrożenia wynikające z działania innych uczestników stosunków międzynarodowych oraz funkcjonowania gospodarki światowej, sposoby przeciwdziałania zagrożeniom.
 4. Problemy demograficzne współczesnego świata: depopulacja i eksplozja demograficzna, migracje, rozwarstwienie społeczne, megamiasta, handel ludźmi.

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji

dr Iwona Krzyżanowska-Skowronek

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze:

Wybitnie teoretyczne w zakresie stosunków międzynarodowych, w tym szczególnie ujęcie normatywne, teorie o wojnie i pokoju, teorie bezpieczeństwa, funkcja predykcyjna teorii stosunków międzynarodowych, współczesne debaty teoretyczne dotyczące globalizacji i innych współczesnych zjawisk

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji

dr Magdalena Trzcionka

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze:

 1. Ekonomia międzynarodowa.
 2. Zjawisko finansyzacji sektorów gospodarki realnej.
 3. Sieć bezpieczeństwa finansowego funkcjonująca na poziomie globalnym, regionalnym i krajowym.
 4. Geoekonomia stosunków międzynarodowych.
 5. Ekonomiczne instrumenty polityki zagranicznej.
 6. Konkurencyjność międzynarodowa gospodarek narodowych.
 7. Ekonomizacja bezpieczeństwa.

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji

dr Joanna Mormul

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze:

Państwa upadłe/dysfunkcyjne, transformacje społeczno-polityczne w społeczeństwach pokonfliktowych, separatyzmy regionalne, społeczeństwo obywatelskie w państwach rozwijających się, stosunki międzynarodowe i zagrożenia bezpieczeństwa w Afryce. Główne obszary badawcze: Afryka Luzofońska, Róg Afryki, Maghreb. Prowadziła badania, m.in. w Mozambiku, Gwinei Bissau, Senegalu, Etiopii, Kenii, Maroku, Algierii i na Saharze Zachodniej

 

Wizytówka w USOSWeb

 

Publikacje i więcej informacji

 

dr Zbigniew Czubiński

Stanowisko: adiunkt

Wizytówka w USOSWeb

dr Agnieszka Czubik

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze:

Ochrona prawa do prywatności i danych osobowych w Stanach Zjednoczonych, ochrona prawa do prywatności i danych osobowych w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej.

 

Publikacje i więcej informacji

 

Wizytówka w USOSWeb

dr Ewa Szczepankiewicz-Rudzka

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze:

Procesy transformacji społeczno-ustrojowych w krajach Maghrebu; polityki migracyjne państw Europy Południowej; problematyka integracji i adaptacji mniejszości etniczno-religijnych ze szczególnym uwzględnieniem Francji; islam- Zachód: dylematy relacji; procesy integracyjne we współczesnym świecie.

 

Publikacje i więcej informacji

Wizytówka w USOSWeb

dr Wojciech Michnik

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze: 

stosunki NATO-Rosja, konflikty w Syrii i Jemenie oraz rywalizacja mocarstw na Bliskim Wschodzie.

Publikacje i więcej informacji

Wizytówka w USOSWeb