"Media a polityka - między informacją i kreacją"

Termin: 13.11.2012 - 14.11.2012

Serdecznie zapraszamy na konferencję "Media a polityka - między informacją i kreacją", organizowaną przez Zakład Dziennikarstwa INPiSM w dniach 13 i 14 listopada. W pierwszym dniu obrady odbędą się w sali im. prof. M. Bobrzyńskiego, Collegium Maius, ul. Jagiellońska 15, w drugim dniu - w salach przy ul. Piłsudskiego 13. Poniżej zamieszczamy szczegółowy program.

 
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności studentów naszego Instytutu!
 
 
Data opublikowania: 04.12.2012
Osoba publikująca: Dariusz Stolicki