Katedra Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych

Granty

W latach 2012-2016 pracownicy i doktoranci Katedry uzyskali 7 grantów Narodowego Centrum Nauki:

 1. Europejskie partie polityczne jako struktury wielopoziomowe, kierownik: dr Beata Kosowska-Gąstoł, konkurs OPUS 1

 2. Polityczny konstytucjonalizm w teorii i praktyce ustrojowej państw anglosaskich, kierownik: dr Tomasz Wieciech, konkurs SONATA 1

 3. Izba druga w procesie racjonalizacji parlamentarnego systemu rządów na tle doświadczeń francuskich, kierownik: dr Łukasz Jakubiak, konkurs SONATA 5

 4. Brytyjski samorząd lokalny, kierownik: mgr Elżbieta Sadowska, konkurs PRELUDIUM 1

 5. Ustrojowo-polityczne przesłanki kontroli i nadzoru nad polskimi służbami specjalnymi na tle porównawczym. Stan aktualny i perspektywy rozwoju, kierownik: mgr Mateusz Kolaszyński, konkurs PRELUDIUM 3

 6. Strategie zarządzania konfliktami etnicznymi w Bośni i Hercegowinie. Power-sharing w Mostarze i Brcku, kierownik: mgr Aleksandra Zdeb, konkurs PRELUDIUM 5

 7. Zasada podziału władz na szczeblu stanowym w USA, kierownik: mgr Dariusz Stolicki, konkurs PRELUDIUM 7

Publikacje pracowników i doktorantów Katedry

Mateusz Kolaszyński, Status ustrojowy polskich służb specjalnych po 1989 roku, Wydawnictwo UJ, Kraków 2017
Łukasz Jakubiak, Francuska izba druga na tle przekształceń parlamentarnego systemu rządów (od III do V Republiki), Wydawnictwo UJ, Kraków 2016
Robert Kłosowicz, Beata Kosowska-Gąstoł, Grzegorz M. Kowalski, Tomasz Wieciech, Łukasz Jakubiak, Konstytucjonalizm - doktryny - partie polityczne. Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Ziębie, Wydawnictwo UJ, Kraków 2016
Katarzyna Sobolewska-Myślik, Beata Kosowska-Gąstoł, Piotr Borowiec, Organizational Structures of Political Parties in Central and Eastern European Countries, Jagiellonian University Press, Kraków 2016
Andrzej Zięba (red.), Jubileuszowa księga nauk politycznych Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydawnictwo UJ, Kraków 2015
Adam Kirpsza, Paweł Musiałek, Dariusz Stolicki (red.), Podsumowanie siódmej kadencji Parlamentu Europejskiego (2009-2014), AT Group, Kraków 2015
Tomasz Wieciech, Anglosaska formuła politycznego konstytucjonalizmu, Wydawnictwo UJ, Kraków 2014
Elżbieta Sadowska, Brytyjski samorząd lokalny po 1945 roku, Wydawnictwo UJ, Kraków 2014
Beata Kosowska-Gąstoł, Europejskie partie polityczne jako organizacje wielopoziomowe. Rozwój, struktury, funkcje, Wydawnictwo UJ, Kraków 2014
Andrzej Zięba, Tomasz Wieciech, Parlament Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014
Łukasz Jakubiak, System ustrojowy Senegalu, Wydawnictwo UJ, Kraków 2014
Thomas Jefferson, Uwagi o państwie Wirginia, tłum. Tomasz Wieciech, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014
Dariusz Stolicki, Executive review: kontrola konstytucyjności prawa przez władzę wykonawczą w Stanach Zjednoczonych, KON Tekst, Kraków 2013
Grzegorz M. Kowalski, Zwyczaj i prawo zwyczajowe w doktrynie prawa i praktyce sądów miejskich karnych w Polsce (XVI-XVIII w.), Wydawnictwo UJ, Kraków 2013
Łukasz Jakubiak, Referendum jako narzędzie polityki. Francuskie doświadczenia ustrojowe, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012
Tomasz Wieciech, Unia w myśli politycznej Thomasa Jeffersona, Wydawnictwo UJ, Kraków 2012
Tomasz Wieciech, Konwenanse konstytucyjne, Wydawnictwo UJ, Kraków 2011
Beata Kosowska-Gąstoł (red.), Systemy partyjne państw Unii Europejskiej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2011
Łukasz Jakubiak, Koabitacja w systemie politycznym V Republiki Francuskiej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2010
Katarzyna Sobolewska-Myślik, Beata Kosowska-Gąstoł, Piotr Borowiec, Struktury organizacyjne polskich partii politycznych, Wydawnictwo UJ, Kraków 2010
Tomasz Wieciech, Ustroje federalne Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009
Beata Kosowska-Gąstoł, Europejska Unia Demokratyczna czyli o współpracy partii chrześcijańsko-demokratycznych i konserwatywnych, Księgarnia Akademicka, Kraków 2004

 

Historia Katedry

Katedra Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego została utworzona w 2002 r., po wyodrębnieniu Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych ze struktury Wydziału Prawa i Administracji i włączeniu go w skład nowo utworzonego Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych, ale historia badań nad zagadnieniami konstytucjonalizmu prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim jest jednak znacznie dłuższa, sięgając początków XIX w. W 1801 r. wraz z utworzeniem Katedry Umiejętności Politycznych w obrębie Wydziału Prawa zaczęła się rozwijać nowa dyscyplina – nauki polityczne. W latach 80. XIX w. powstała Katedra Prawa Administracyjnego i Statystyki. Wykłady z prawa politycznego prowadził wówczas prof. Franciszek Kasparek. Na początku XX w. powstała na Wydziale Prawa odrębna katedra prawa politycznego, którą kierował prof. Michał Bobrzyński. W okresie międzywojennym, kiedy to w ramach Wydziału Prawa funkcjonowała Szkoła Nauk Politycznych UJ, wykłady i seminaria z prawa politycznego prowadzili prof. prof. Michał Rostworowski i Maciej Starzewski. Po powołaniu w 1969 r. Instytutu Nauk Politycznych UJ wśród jego pierwszych wykładowców znaleźli się konstytucjonaliści prof. prof. Konstanty Grzybowski, Marek Sobolewski i Witold Zakrzewski. Dzięki trwałym związkom z Wydziałem Prawa problematyka ustrojowa od samego początku zajmowała poczesne miejsce w ramach nauk politycznych jako uniwersyteckiej dyscypliny naukowej, kształtując w ten sposób oblicze krakowskiej szkoły politologii.

Zainteresowania badawcze

I. ZAGADNIENIA KONSTYTUCJONALIZMU W PAŃSTWACH ANGLOSASKICH

 • Wielka Brytania

- polityczna konstytucja Zjednoczonego Królestwa

- częściowa kodyfikacja zasad ustrojowych

- przeobrażenia zachodzące w obrębie Izby Lordów

- ustrój administracyjno-terytorialny państwa (dewolucja)

- konwenanse konstytucyjne

- system partyjny

 • Stany Zjednoczone

- ustrój federalny i doktryna praw stanowych

- republikański konstytucjonalizm w XVIII i pierwszej połowie XIX wieku

- instytucje demokracji bezpośredniej na szczeblu stanowym

- zasada podziału władz na szczeblu federalnym i stanowym

- system prawny

 • Nowa Zelandia

- kultura prawno-ustrojowa

- system partyjny

 • System prawny common law

- kultura prawna państw anglosaskich

- doktryna precedensu

- historia common law

 

II. ZAGADNIENIA KONSTYTUCJONALIZMU WE FRANCJI I W PAŃSTWACH AFRYKI FRANKOFOŃSKIEJ

 • parlamentaryzm zracjonalizowany w V Republice
 • druga izba na tle przekształceń parlamentarnego systemu rządów
 • zastosowanie instytucji referendum w praktyce politycznej
 • koabitacja
 • recepcja francuskich wzorów ustrojowych w państwach Afryki frankofońskiej

 

III. PARTIE POLITYCZNE W SYSTEMIE POLITYCZNYM NA POZIOMIE KRAJOWYM, MIĘDZYNARODOWYM I PONADNARODOWYM

 • teoria partii i systemów partyjnych
 • struktury organizacyjne partii politycznych
 • europejskie partie polityczne
 • europeizacja partii politycznych
 • międzynarodowe organizacje partii
 • wielopoziomowe systemy partyjne

 

IV. USTROJOWE I POLITYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA WSPÓŁCZESNYCH PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH

 • Systemy polityczne
 • Porównawcze prawo konstytucyjne
 • Federalizm
 • Instytucje demokracji bezpośredniej
 • Władza wykonawcza we współczesnym świecie
 • Systemy partyjne państw skandynawskich

 

V. USTROJOWE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

 • Służby specjalne w systemach politycznych państw demokratycznych
 • Służby mundurowe w polskim systemie bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Stany nadzwyczajne

 

VI. HISTORIA KONSTYTUCJONALIZMU

VII. HISTORIA NAUK POLITYCZNYCH NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM