Katedra Historii Polskiej Myśli Politycznej

Obszar zainteresowań badawczych

pok. nr 415    tel. 12 663 25 24

Kierownik Katedry: dr hab. Olgierd Grott, prof. UJ

Stanowisko: profesor uczelni

Wizytówka w USOSWeb

 

prof. dr hab. Grzegorz Mazur

Stanowisko: profesor

Zainteresowania badawcze:

Historia Polski XX wieku, a zwłaszcza dzieje Polskiego Państwa Podziemnego okresu II wojny światowej. Ponadto w jego kręgu zainteresowań pozostają kwestie stosunków polsko-ukraińskich, dzieje polskich Kresów Wschodnich (zwłaszcza w okresie XIX-XX  wieku), mniejszości narodowych, a szczególnie stosunków polsko-ukraińskich. Wśród wielu jego prac odnotować należy prace o dziejach ZWZ-AK, stosunków polsko-ukraińskich, historii Lwowa, liczne teksty o charakterze biograficznym, w tym współpraca z „Polskim Słownikiem Biograficznym" i udział w innych wydawnictwach tego typu. Do kręgu jego zainteresowań badawczych należą też dzieje paryskiego Instytutu Literackiego i wydawanych przezeń „Kultury", „Zeszytów Historycznych" i książek, co wynika poniekąd z długiego okresu współpracy – jak nikt w Uniwersytecie Jagiellońskim – z Jerzym Giedroyciem i „Zeszytami"; przez ich Redaktora został określony ich „stałym współpracownikiem".

Wizytówka w USOSWeb

 

dr hab. Aleksander Głogowski, prof. UJ

Stanowisko: profesor uczelni

Członek zespołu Ministerstwa Edukacji i Nauki do spraw raportu na temat funkcjonowania systemu dopuszczania podręczników do użytku szkolnego. Rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji i Nauki do oceny podręczników z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie.

Zainteresowania badawcze:

Stosunki międzynarodowe, Azja Południowa, Pakistan – polityka wewnętrzna i zagraniczna, Afganistan – polityka wewnętrzna i zagraniczna, terroryzm międzynarodowy, Policja Państwowa (1918-1939), historia wojskowości.

Publikacje i więcej informacji

Wizytówka w USOSWeb

dr hab. Renata Król-Mazur

Stanowisko: adiunkt z dr. hab

Zainteresowania badawcze:

Specjalizuje się w następujących badaniach: politologia religii (ze szczególnym uwzględnieniem regionu Kaukazu), polityka pamięci, nacjonalizmy i problemy bezpieczeństwa na obszarze poradzieckim, problematyka mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych (ze szczególnym uwzględnieniem Ormian), polska myśl polityczna, problematyka wojskowa, stosunki międzynarodowe, historia Polski i powszechna.

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji

dr Marta Polaczek-Bigaj

Stanowisko: adiunkt

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji

dr Ireneusz Piotr Maj

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze:

  • Zagadnienie prometeizmu politycznego
  • Koncepcje bezpieczeństwa międzynarodowego w polskiej polityce wschodniej
  • Stosunki polsko-rosyjskie
  • Twórcy polskiej sowietologii

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji