dr Marcin Grabowski

Dr Marcin Grabowski pracuje w Katedrze Historii Dyplomacji i Polityki Międzynarodowej Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent Stosunków Międzynarodowych UJ i laureat II nagrody Ministra Spraw Zagranicznych za najlepszą pracę magisterską w dziedzinie współczesnych stosunków międzynarodowych.

Doktorat z nauk politycznych uzyskał na podstawie dysertacji Stany Zjednoczone a procesy integracji gospodarczej w basenie Pacyfiku po 1989 roku, ze szczególnym uwzględnieniem APEC i ASEAN, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Mani. Jego praca doktorska została wyróżniona w Konkursie im. prof. Józefa Kukułki za najlepszą rozprawę doktorską podejmującą teoretyczne aspekty stosunków międzynarodowych.

Jego badania koncentrują się na problematyce integracji gospodarczej Azji i Pacyfiku, polityce zagranicznej USA oraz Chińskiej Republiki Ludowej, międzynarodowych stosunkach gospodarczych i teorii stosunków międzynarodowych (szczególnie teorii systemowej).

Studiował w prestiżowych uczelniach amerykańskich, Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku, George Washington University w Waszyngtonie, czy Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego, gdzie ukończył Global Leadership Institute. Prowadził też badania w kluczowych ośrodkach azjatyckich, Institute of Southeast Asian Studies w Singapurze, Korea Insitute of International Economic Policy w Seulu, czy Institute of Asia-Pacific Studies Uniwersytetu Waseda w Tokio. Od dwóch kadencji członek organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rady Młodych Naukowców.

Zainteresowania naukowe:

 • procesy i organizacje integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku (APEC, ASEAN, EAS, ASEM, SAARC, ARF);
 • stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku (szczególnie Azji Wschodniej);
 • Chiny – wzrastająca rola w świecie;
 • zastosowanie teorii, zwłaszcza systemowej i neofunkcjonalnej w badaniu stosunków międzynarodowych;
 • polityka zagraniczna USA i rola USA w regionie Azji i Pacyfiku;

Prowadzone tematy badawcze:

 • polityka USA w obszarze Azji i Pacyfiku;
 • problemy Półwyspu Koreańskiego;
 • instytucjonalizacja procesów integracyjnych w regionie Azji i Pacyfiku;
 • problem transformacji systemu regionalnego w obszarze Azji i Pacyfiku/Azji Wschodniej z międzynarodowego na trans- i ponadnarodowy;

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych:

 • International Political Science Association;
 • Central and Eastern European International Studies Association;
 • Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, sekretarz oddziału krakowskiego;
 • Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, skarbnik oddziału krakowskiego;

Wybrane publikacje:

Publikacje książkowe.

 • M. Grabowski, Wiek Pacyfiku: Polityka Stanów Zjednoczonych wobec regionu Azji i Pacyfiku po 1989 r., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
 • M. Grabowski (red.), Stosunki międzynarodowe we współczesnym świecie: regiony i problemy, Goblin Studio, Kraków 2011.

Artykuły naukowe.

 • Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement jako szansa na zmianę pozycji USA w architekturze regionalnej Azji i Pacyfiku, w: J. Marszałek-Kawa (red.), Azjatyckie życie gospodarcze na początku XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.
 • Rola Korei w Polityce USA wobec Azji Wschodniej po 1989 r., w: W. Bernacki, A. Walaszek (red.), Amerykomania II, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
 • The U.S. and China in Africa – Conflict or Collaboration, „Ad Americam", vol. 12, 2011.
 • Will Trans-Pacific Strategic Partnership Agreement increase the competitiveness of the Asia-Pacific region?, w: B. Skulska, A. Jankowiak (eds.), Faces of Competitiveness in Asia Pacific, Publishing House of Wroclaw University of Economics, Wroclaw 2011.
 • The Asia-Pacific Community – Conditions, Feasibility and U.S. Role, „Ad Americam", vol. 11, 2010.
 • Koncepcja biegunowości w systemach międzynarodowych regionu Azji i Pacyfiku, „Politeja", nr 12, 2010.
 • Perspektywy przekształceń struktury instytucjonalnej regionu Azji i Pacyfiku w świetle propozycji australijskiego premiera Kevina Rudda, w: J. Marszałek-Kawa (red.), Wartości azjatyckie: polityka i prawa człowieka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
 • Wpływ historycznego zwycięstwa Demokratycznej Partii Japonii (DPJ) w wyborach 2009 r. na stosunki z USA i sytuację w Azji Wschodniej, „Biuletyn Międzynarodowy Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ", tom II, 2010.
 • Rola Stanów Zjednoczonych w systemie regionalnym Azji i Pacyfiku w początkach XXI w., w: J. Marszałek-Kawa (red.), Znaczenie państw azjatyckich we współczesnym świecie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
 • Selected Problems of the U.S. Foreign Policy in the Asia-Pacific Region after 1989, w: A. Mania, P. Laidler, Ł. Wordliczek (eds.), U.S. Foreign Policy: Theory, Mechanisms, Practice, Jagiellonian University Press, Krakow 2007.
 • Problem Tajwanu w stosunkach amerykańsko-chińskich 1949-2007, „Politeja", nr 8, 2007.
 • The Main Dimensions of Sino-American Relations 1989-2001, „Ad Americam", vol. 5, 2006.