dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves, prof. UJ

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Filozofii Polityki

 • Prodziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych ds. nauki i internacjonalizacji;
 • Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2006, 2009), Fundacji z Brzezia Lanckorońskich oraz Komisji Europejskiej;
 • Visiting scholar w Nuffield College w Oxfordzie (2004-2005, 2009);
 • Wykładowca gościnny w Department of Politics and International Studies, University of Hull, UK, w Dipartimento di Scienze economiche, politiche e delle lingue moderne Uniwersytetu LUMSA w Rzymie oraz w Institute of History, Central European University w Budapeszcie.

Zainteresowania naukowe: 

 • Filozofia polityki
 • historia myśli politycznej
 • klasyczna i wczesnonowożytna tradycja republikańska
 • teorie demokracji i społeczeństwa obywatelskiego
 • społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej
 • edukacja polityczna.

Projekty badawcze:

2019-2022 – międzynarodowy projekt badawczy finansowany przez NCN pt. ‘Kondycja społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej trzydzieści lat po rozpoczęciu transformacji. Perspektywa porównawcza’. Partnerzy w projekcie: Prof. Patrice McMahon (University of Nebraska Lincoln), Prof. Lisa Sundstrom (Univesity of British Columbia), Prof. Paula Pickering (William and Mary College), dr hab. Paulina Pospieszna prof. UAM.

2017-2020: Projekt badawczy Uniwersalia 2 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki: Dyskurs republikański XVI wieku.

Dane kontaktowe:

Mail: d.pietrzyk-reeves@uj.edu.pl

Katedra Filozofii Polityki, al. Mickiewicza 3, pok. 215.

Wybrane publikacje

 1. Polish Republican Discourse in the Sixteenth Century, Cambridge University Press, Cambridge 2020 (‘Ideas in Context’). https://www.cambridge.org/pl/academic/subjects/history/history-ideas-and-intellectual-history/polish-republican-discourse-sixteenth-century?format=HB
 2. ‘Political (self-)education and the neo-republican perspective’, Education, Citizenship and Social Justice, first published online: 1 October 2018, Vol. 15, No. 1, 2020. https://doi.org/10.1177/1746197918800663
 3. ‘Post-communism and the Second Birth of Capitalism’, Tocqueville Review /La revue Tocqueville, Vol. 40, Issue 2, 2019.
 4. ‘Normative Political Theory’, Teoria Polityki, No. 1, 2017, pp. 173-185.
 5. Civil Society, Democracy and Democratization, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2016.
 6. Dorota Pietrzyk-Reeves (ed.), ‘The Jagiellonian Idea: Past and Present’, Politeja, No. 51, 2017.
 7. Ład rzeczypospolitej. Polska myśl polityczna XVI wieku a klasyczna tradycja republikańska, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, 465 s.
 8. Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej  źródła, Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2004. Drugie wydanie: 2012, Wydawnictwo UMK.
 9. Iwona Barwicka-Tylek and Dorota Pietrzyk-Reeves, ‘Liberty in Jean Jaques Rousseau: Between the Ancient and the Modern, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, special issue, 2017, pp. 39-61.
 10. ‘Konsolidacja demokracji w Europie Środkowo-Wschodniej: rola społeczeństwa obywatelskiego (Consolidation of Democracy in Central-Eastern Europe: the Role of Civil Society), Eastern Review, Vol. 6, 2017, pp. 27-38.
 11. ‘Kontynuacja i zmiany w polskim republikanizmie XVII i XVIII wieku’ (Continuity and Change in Polish Republicanism of the 17th and 18th Century), Czasopismo Prawno-Historyczne, Vol. LXVII, issue 1, 2015, pp. 45-74.
 12. ‘Civic and institutional dimensions of democratization in Ukraine: the role of civic unity’, Studia Politologica Ucraino-Polona, Vol. 5, 2015, pp. 102-110.
 13. ‘Neorepublikańska filozofia publiczna i model demokracji’ (Neorepublican public philosophy and the model of democracy), Etyka, Vol. 48, 2014, pp. 120-138.
 14. Dorota Pietrzyk-Reeves and Małgorzata Kułakowska (eds.), Studia nad wielokulturowością (Studies on Multiculturalism), Księgarnia Akademicka, Kraków 2010, 486 pages.
 15. Dorota Pietrzyk-Reeves (ed.), Pytania Współczesnej filozofii polityki (Issues in Contemporary Political Philosophy), Jagiellonian University Press, 2008.
 16. Weak Civic Engagement? Post-Communist Participation and Democratic Consolidation, Polish Sociological Review, 2008, No. 1 (161), pp. 73-89.
 17. ‘Corruption and Democratization: A Civic Republican View’, Acta Politica, Vol. 41, No. 4, 2006 pp. 370-389.
 18. ‘Deliberative Democracy and Citizenship’, Polish Political Science. Yearbook, 2006, Vol. XXXV, pp. 43-64.
 19.  ‘From Schumpeter to the Ideal of Participation: A Few Questions for Radical Democrats’, Politeja, No. 2(4) 2005, pp. 379-396.
 20. Dorota I. Pietrzyk, ‘Democracy or Civil Society?’, Politics, Vol. 23, No. 1, 2003, pp. 38-45.