Katedra Współczesnych Systemów Politycznych

Obszar zainteresowań badawczych

Zainteresowania i działalność naukowo-dydaktyczna pracowników katedry wydają się być zróżnicowane, jednak wspólnym mianownikiem dla wszystkich działań jest zagadnienie systemu politycznego i demokracji. Obydwa zjawiska analizowane są przy pomocy wielu metod badawczych, m.in. komparatystyki, analizy systemowej oraz badań empirycznych. Owocem prac są liczne, uznane publikacje oraz działalność dydaktyczna. Analizie i gruntownym przemyśleniom poddawane są m.in. zjawiska totalitaryzmów, autorytaryzmów, przywództwa politycznego, systemów wyborczych oraz systemów partyjnych, samorządu terytorialnego, administracji publicznej, politycznej i społecznej roli Internetu oraz organizacji i zarządzania. Te wszystkie zagadnienia badane są w rozmaitych ujęciach, z uwzględnieniem wielu kontekstów i uwarunkowań. Pracownicy katedry Współczesnych Systemów Politycznych dokonują również analizy najnowszej historii politycznej świata. Powyższy katalog nie jest jednak pełny. Obserwacje świata polityki skutkują nowymi obszarami badawczymi, które pozwalają lepiej zrozumieć otaczający nas świat.

Kontakt

prof. dr hab. Marek Bankowicz

ul. Jabłonowskich 5, II piętro, pokój 14

 

dr hab. Dominik Sieklucki, prof. UJ

dr Maksymilian Galon

ul. Jabłonowskich 5, II piętro, pokój 12

Tel.: 12 423-11-27

 

dr hab. Dominik Sieklucki, prof. UJ - dyżury dla doktorantów

 

Korespondencję należy kierować na adres:

 

Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
ul. Jabłonowskich 5
31-114 Kraków

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Marek Bankowicz

Stanowisko: profesor

Zainteresowania badawcze:

Aktywność naukowa prof. dr. hab. Marka Bankowicza koncentruje się wokół następujących nurtów badawczych:

 • systemy polityczne,
 • demokracja
 • autorytaryzm i totalitaryzm
 • przywództwo polityczne
 • najnowsza historia polityczna świata

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji

dr hab. Krzysztof Szczerski, prof. UJ

Stanowisko: profesor

Zainteresowania badawcze:

 • Procesy integracji europejskiej, system polityczny Unii Europejskiej. 
 • Polityka zagraniczna Polski.
 • Zarządzanie państwem, reformy administracji publicznej, europeizacja administracji, zarządzanie politykami publicznymi.
 

Publikacje i wiecej informacji

Wizytówka w USOSWeb

dr hab. Dominik Sieklucki, prof. UJ

Stanowisko: prof. nadzw. UJ

Zainteresowania badawcze:

Systemy polityczne, systemy wyborcze, systemy partyjne, samorząd terytorialny i administracja publiczna. Autor ponad trzydziestu publikacji naukowych  w tym monografii: Dynamika systemu wyborczego III Rzeczypospolitej na tle historycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015 oraz Partie lewicy i centrolewicy w polskim systemie partyjnym. Aktywność SLD, PSL i UP na polskiej scenie politycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

Dyżury dla doktorantów

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i wiecej informacji

dr Maksymilian Galon

Stanowisko: asystent z dr

Zainteresowania badawcze:

W swojej pracy naukowej dr Maksymilian Galon koncentruje się na zagadnieniach:

 • demokracji i systemu politycznego
 • Internetu
 • organizacji i zarządzania
 • implementacji
 • przywództwa politycznego

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji