Katedra Historii Polskiej Myśli Politycznej

Obszar zainteresowań badawczych

Kontakt

Korespondencję należy kierować na adres:

Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
ul. Jabłonowskich 5
31-114 Kraków

Kierownik Katedry: dr hab. Olgierd Grott

Stanowisko: adiunkt z dr hab.

Wizytówka w USOSWeb

 

prof. dr hab. Grzegorz Mazur

Stanowisko: profesor

Zainteresowania badawcze:

Historia Polski XX wieku, a zwłaszcza dzieje Polskiego Państwa Podziemnego okresu II wojny światowej. Ponadto w jego kręgu zainteresowań pozostają kwestie stosunków polsko-ukraińskich, dzieje polskich Kresów Wschodnich (zwłaszcza w okresie XIX-XX  wieku), mniejszości narodowych, a szczególnie stosunków polsko-ukraińskich. Wśród wielu jego prac odnotować należy prace o dziejach ZWZ-AK, stosunków polsko-ukraińskich, historii Lwowa, liczne teksty o charakterze biograficznym, w tym współpraca z „Polskim Słownikiem Biograficznym" i udział w innych wydawnictwach tego typu. Do kręgu jego zainteresowań badawczych należą też dzieje paryskiego Instytutu Literackiego i wydawanych przezeń „Kultury", „Zeszytów Historycznych" i książek, co wynika poniekąd z długiego okresu współpracy – jak nikt w Uniwersytecie Jagiellońskim – z Jerzym Giedroyciem i „Zeszytami"; przez ich Redaktora został określony ich „stałym współpracownikiem".

Wizytówka w USOSWeb

 

dr Renata Król-Mazur

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze:

Zainteresowania naukowe skupiają się na historii nowożytnej i współczesnej, zwłaszcza na zagadnieniach związanych ze stosunkami polsko-ukraińskimi, historią Ukrainy i Armenii, historią wojskowości, kwestiami ustrojowymi oraz na problematyce mniejszości narodowych ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Ormian w Polsce od nowożytności po współczesność.

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji

dr Marta Polaczek-Bigaj

Stanowisko: adiunkt

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji

dr Ireneusz Piotr Maj

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze:

  • Zagadnienie prometeizmu politycznego
  • Koncepcje bezpieczeństwa międzynarodowego w polskiej polityce wschodniej
  • Stosunki polsko-rosyjskie
  • Twórcy polskiej sowietologii

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji