Katedra Filozofii Polityki

Obszar zainteresowań badawczych

Pracownicy Katedry Filozofii Polityki prowadzą badania w następujących obszarach:

 • filozofa i etyka polityki
 • historia zachodniej myśli politycznej
 • historia polskiej myśli politycznej
 • nauka o państwie i prawie
 • teoria demokracji
 • filozofia i etyka bezpieczeństwa
 • historia filozofii zachodniej
 • współczesna filozofia polityki tradycje republikanizmu
 • konserwatyzm i liberalizm
 • społeczeństwo obywatelskie

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w ramach Katedry Filozofii Polityki obejmują m.in.:

 • historię zachodniej myśli politycznej i prawnej
 • filozofię i etykę polityki
 • współczesne dyskusje prowadzone w ramach filozofii polityki
 • teorię demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, sfery publicznej i wielokulturowości
 • problematykę nowoczesności i sekularyzacji
 • problematykę wielokulturowości z perspektywy filozofii polityki
 • kształtowanie się zachodniej tradycji prawnej
 • filozofia i etyka bezpieczeństwa

Kontakt

Adres: Al. Mickiewicza 3, pok. 215 i 216
 

Korespondencję należy kierować na adres:

Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

ul. Jabłonowskich 5,

31-114 Kraków

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Bogdan Szlachta

Stanowisko: profesor

Zainteresowania badawcze:

Historia zachodniej myśli politycznej (zwłaszcza średniowiecznej i późniejszej, w tym polskiej, angielskiej, szkockiej i francuskiej myśli politycznej), współczesne dyskusje prowadzone w ramach filozofii polityki, kształtowanie się zachodniej tradycji prawnej, stosunki państwo-Kościół w zachodniej myśli politycznej, republikanizm-konserwatyzm (także ultramontanizm)-liberalizm.

 

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji

dr hab. Arkady Rzegocki, prof. UJ

Stanowisko: profesor

Wizytówka w USOSWeb

dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves, prof. UJ

Stanowisko: profesor

Prodziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych ds. nauki i internacjonalizacji

Zainteresowania badawcze:

filozofia polityki, historia myśli politycznej, klasyczna i wczesnonowożytna tradycja republikańska, teorie demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej, edukacja polityczna.

https://www.researchgate.net/profile/Dorota_Pietrzyk-Reeves

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji

dr Piotr Dardziński

Stanowisko: adiunkt

Wizytówka w USOSWeb

dr Arkadiusz Górnisiewicz

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze:

Historia myśli politycznej; filozofia polityki; teorie nowoczesności; historiozofia; teologia polityczna; semantyka pojęć politycznych.

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji

dr Krzysztof Mazur

Stanowisko: asystent z dr

 

Zainteresowania badawcze:

 

Współczesna filozofia polityczna, analiza polityczna, polityki publiczne, polityka innowacyjna, technologie a demokracja, bezpieczeństwo narodowe.

 

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji