Jak odbyć praktykę?

Z powodu panującej pandemii Covid -19, w celu odbycia praktyk należy dostarczyć drogą elektroniczną, podpisaną umowę dotyczącą praktyk studenckich oraz dostarczyć wymagane przez Uniwersytet oświadczenie.  

W celu zaliczenia praktyki należy dostarczyć Pełnomocnikowi zaświadczenie o odbyciu praktyk w wymiarze 120 godzin. Zaświadczenie powinno również zawierać informacje o wykonanych pracach oraz ocenę. Zaświadczenie powinno być podpisane przez podmiot przyjmujący na praktyki.  

Po wszelakiego rodzaju dodatkowe pisma wymagane przez instytucję, w której odbywa się praktyka, należy zwrócić się osobiście do Dyrekcji INPiSM, Pełnomocnika lub sekretariatu. 

Wszystkie sprawy związane z organizacją praktyk załatwiać należy odpowiednio wcześnie. W czasie przerw świątecznych i wakacyjnych żadne formalności związane z praktykami studenckimi nie będą załatwiane.