Wakacyjne Staże Studenckie w BBN

event-date: 23.04.2014
Place: Warszawa
organizer: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Contact: staze@bbn.gov.pl
 

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego już po raz siódmy organizuje projekt Wakacyjnych Staży Studenckich (WSS). Podczas stażu studenci mają okazję pogłębić swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego, w tym szeroko pojętych stosunków międzynarodowychmilitarnych pozamilitarnych aspektów bezpieczeństwalegislacji w tym zakresie, a także analizy informacjiprocesu redakcyjnego i pracy z materiałami archiwalnymi. Z naszą ofertą zwracamy się do studentów uczelni publicznych i niepublicznych, którzy ukończyli drugi rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, ale nie ukończyli jeszcze 30. roku życia.

Oferta staży skierowana jest do studentów wszystkich kierunków prowadzonych w INPiSM: bezpieczeństwa narodowego, stosunków międzynarodowych i politologii. Szczegóły na stronie internetowej BBN.

Termin przesyłania zgłoszeń aplikacji upływa 23 kwietnia 2014 r.

Szczegółowe informacje o WSS dostępne są na:

Published Date: 17.04.2014
Published by: Jakub Żurawski