Naukowcy o sukcesach i wyzwaniach Partnerstwa Wschodniego w Armenii

event-date: 29.10.2013

Naukowcy i eksperci z Armenii oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 29 października br. wzięli udział w konferencji naukowej poświęconej wdrażaniu programu Partnerstwo Wschodnie w Armenii. Konferencja odbyła się w Państwowym Uniwersytecie w Erywaniu, w ramach międzynarodowego projektu badawczego „Partnerstwo Wschodnie: założenia – doświadczenia – wyzwania. Analiza procesu implementacji w państwach objętych programem" realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Udział w obradach wziął Ambasador RP w Erywaniu Zdzisław Raczyński.

Uczestnicy konferencji minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego dzień wcześniej w Warszawie pierwszego niekomunistycznego premiera Polski Tadeusza Mazowieckiego. Ambasador Raczyński podkreślił, że premier Mazowiecki był architektem zmian demokratycznych i symbolem udanej transformacji społeczno-politycznej w Polsce.

Ambasador Raczyński zaznaczył, że Polska przywiązuje olbrzymią wagę do realizacji Partnerstwa Wschodniego i wspiera proces reform demokratycznych w państwach objętych programem. Dodał, że niezależnie od złożonych w ostatnim czasie deklaracji ze strony najwyższych władz Armenii dotyczących przystąpienia do unii celnej, państwo to pozostaje niezwykle ważnym ogniwem programu Partnerstwo Wschodnie. Ambasador Raczyński podkreślił również, że Polska w dalszym ciągu będzie wspierać proces reform i zmian systemowych w Armenii, które zbliżać będą to państwo do Unii Europejskiej.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele Państwowego Uniwersytetu w Erywaniu, Zgromadzenia Narodowego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych Armenii, ośrodków analitycznych i eksperckich, a także delegacja z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który reprezentowali Prof. Bogdan Szlachta – Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych oraz Dr Piotr Bajor – międzynarodowy koordynator projektu.

W trakcie obrad dyskutowano o transformacji społeczno-politycznej Armenii, uwarunkowaniach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, realizacji Partnerstwa Wschodniego w tym państwie oraz jego stosunkach z Unią Europejską i Rosją.

Projekt „Partnerstwo Wschodnie: założenia – doświadczenia – wyzwania. Analiza procesu implementacji w państwach objętych programem" realizowany jest przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, w ramach konsorcjum uczelni z państw objętych programem. Dotychczas odbyły się konferencje w Kiszyniowie (27 września) i Kijowie (11 października). Kolejne natomiast zorganizowane zostaną w Tbilisi (4 listopada) oraz Baku (6 listopada). Projekt współfinansowany jest przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2013".

Published Date: 18.01.2014
Published by: Dariusz Stolicki