Stypendium z dotacji celowej dla doktorantów WSMiP UJ

event-date: 09.12.2013 - 13.12.2013
Dziekanat Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ prosi osoby, które otrzymały stypendium z dotacji celowej (Lista), aby w dniach 9-13 grudnia złożyli w dziekanacie dwa egzemplarze wypełnionych umów. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do regulaminu i dostępny jest pod adresem:
 

http://www.wsmip.uj.edu.pl/documents/41658/22794553/Regulamin_dotacja_celowa2.pdf

Published Date: 09.12.2013
Published by: Mateusz Kolaszyński