Polski Instytut Spraw Międzynarodowych w Warszawie ogłasza nabór na 4 miejsca dla stażystów od jesieni.

event-date: 04.07.2013

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych w Warszawie ogłasza nabór na 4 miejsca dla stażystów od jesieni. Oferta skierowana jest zarówno dla studentów polskich jak i zagranicznych. W trakcie praktyk studenci mają niepowtarzalną okazję zapoznania się z działalnością think-tanku w zakresie prowadzenia badań, ale także jego działalności organizacyjnej.

O przyjęcie na staż w PISM mogą ubiegać się studenci studiów drugiego stopnia oraz studenci studiów doktoranckich i podyplomowych na kierunkach związanych z zadaniami realizowanymi przez PISM (np. stosunki międzynarodowe, ekonomia, prawo, itp.).

Staż trwa dwa miesiące, a tygodniowy wymiar czasu pracy obejmuje średnio 20h, przy czym istnieje możliwość elastycznego zaplanowania stażu. Praktyki w PISM są nieodpłatne.

Nabór jest prowadzony do następujących Programów PISM: Unia Europejska, Europa Wschodnia i Południowo-Wschodnia, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Problemy Globalne, Bezpieczeństwo Międzynarodowe.

 

Korzyści z odbycia stażu w PISM to:

  • praca przy interesujących projektach realizowanych przez renomowany think-tank;
  • zdobywanie doświadczenia w organizowaniu międzynarodowych i krajowych konferencji, przygotowywaniu publikacji i pracy w otoczeniu międzynarodowym;
  • indywidualna opieka merytoryczna;
  • zaświadczenie o odbyciu praktyki.

 

Szczegółowe informacje dotyczące terminów aplikowania i kontaktu

 

Published Date: 19.06.2013
Published by: Mateusz Kolaszyński