Beyond "Neptune Spear" – Special Operations Forces versus postmodern international security threats

event-date: 24.05.2013
Place: Collegium Maius UJ
organizer: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych oraz Dowództwo Wojsk Specjalnych

Published Date: 16.05.2013
Published by: Mateusz Kolaszyński