Konkurs dla doktorantów: międzynarodowy projekt badawczy Social movements and mobilisation typologies in the Arab spring

event-date: 10.04.2013
Contact: ewa.szczepankiewicz@uj.edu.pl

Opis projektu

Projekt Social movements and mobilisation typologies In the Arab spring, jest przedsięwzięciem naukowym realizowanym w  ramach 7 Programu Ramowego UE (7. FP. Marie Curie Action - People - International Research Staff Exchange Scheme) w latach 2013-2016. W skład konsorcjum badawczego wchodzą cztery uniwersytety z Europy:

 • Université Paris 8- Vincennes-Saint Denis ( Francja)- koordynator projektu
 • Universita degli Studi di Firenze ( Włochy)
 • Universitat Rovira i Virgil (Hiszpania)
 • Uniwersytet Jagielloński (Polska)

oraz trzy uniwersytety z Afryki Północnej:

 • Université de Tunis ( Tunezja)
 • Université de Moulay Ismaïl ( Maroko)
 • Université Alger 3 ( Algieria)

Projekt badawczy ma na celu ożywienie współpracy  w dziedzinie nauk społecznych między badaczami z Europy oraz Regionu Maghrebu. Mając na uwadze nowy kontekst polityczny, jaki powstał w świecie arabskim w 2011r. , badania konsorcjum  skupią się na monitorowaniu i analizie  politycznych, społecznych i kulturowych aspektów  transformacji zapoczątkowanych arabską wiosną. W projekcie uczestniczą badacze różnych dziedzin nauk społecznych (politolodzy, socjolodzy, kulturoznawcy, prawnicy), reprezentujący kraje, które w przeszłości doświadczyły procesów  transformacji ustrojowej (Polska, Hiszpania) co pozwoli na analizę zjawisk przy zastosowaniu  różnorodnych perspektyw i narzędzi badawczych. 

Języki robocze: angielski, francuski, arabski

Zadania/ działania w ramach projektu

 • 6 miesięcy badań w krajach Maghrebu
 • uczestniczenie w warsztatach i konferencjach naukowych organizowanych w każdym z krajów uczestniczących w projekcie
 • publikacja artykułów w zbiorczych tomach pokonferencyjnych oraz publikacjach prezentujących wyniki badań konsorcjum
 • pomoc w zorganizowaniu międzynarodowej konferencji naukowej w Krakowie w 2015 r.
 • organizacja pobytu naukowego członków zespołów badawczych  z krajów Maghrebu na Uniwersytecie Jagiellońskim

Profil kandydata / termin i warunki składania aplikacji

- zainteresowania naukowe związane z zagadnieniami świata arabskiego, relacji islam-zachód, ustrojów politycznych państw arabskich, procesami transformacji ustrojowej w Europie Środkowowschodniej

- biegła znajomość jednego z języków roboczych konsorcjum (znajomość języka francuskiego będzie dodatkowym atutem)

Wszystkich zainteresowanych proszę  o przesłanie CV oraz krótkiego listu motywacyjnego do koordynatora projektu na Uniwersytecie Jagiellońskim:  dr Ewy Szczepankiewicz- Rudzkiej, na adres: ewa.szczepankiewicz@uj.edu.pl,  w terminie 14 III- 10 IV 2013 r. Wybrane osoby zostaną zaproszone do wzięcia udziału w indywidualnym spotkaniu z koordynatorem projektu.

Published Date: 14.03.2013
Published by: Mateusz Kolaszyński